Stadion: od nowa i do przodu!

Data publikacji

Stadion: od nowa i do przodu!

Przekazanie placu budowy[0]

#POŁCZYNPLACBUDOWY  W piątek, 23 września 2022 r. Zastępca Burmistrza Emilia Mazur przekazała w imieniu Gminy Połczyn-Zdrój teren budowy dla wykonawcy pierwszego etapu modernizacji stadionu miejskiego wraz z częścią infrastruktury przy ul. Szczecineckiej 25.

W miejscu dotychczasowego, nadszarpniętego zębem czasu stadionu, powstać ma nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy. Zakres robót w objętych I etapem prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budynku klubowego i zabudowań gospodarczych oraz budowę nowego budynku klubowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi sieci wodociągowej, sanitarnej i zasilania w energię elektryczną. Powstanie także boisko zapasowe, a w części wzdłuż ul. Szczecineckiej także strefa rekreacyjno-sportowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (skate park i boiska do siatkówki plażowej).
W ramach robót sieciowych Wykonawca przebuduje sieć gazową i inną niezbędną infrastrukturę techniczną, które kolidują z nowymi rozwiązaniami. Prace obejmują również m.in. niwelacje i profilowanie terenu, w tym budowę murów oporowych, budowę ciągu komunikacji pieszo - jezdnej do budynku klubowego, budowę parkingów samochodów osobowych i placu manewrowego dla busów oraz przebudowę istniejącego przy zjeździe z ul. Szczecineckiej parkingu samochodów osobowych i innej infrastruktury drogowej. Wybudowany zostanie drenaż i część kanalizacji deszczowej oraz zbiornik do retencjonowania wody opadowej.
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa NR Edycja2/2022/1574/PolskiLad z dnia 12.08.2022 r.
Wykonawcą prac jest firma BUD-MAX Sp. z o.o., Sp. J. ze Świdwina, która została wybrana w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi 9.499.842,59 zł z czego aż 8.550.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Nadzór Inwestorski nad prawidłową realizacją prac sprawować będzie GRESZ-BUD Robert Greszata z Koszalina. Umowa z inspektorem została podpisana 21.09.2022 r. nr XVIII/2022 i opiewa na kwotę 114.900,00 zł. Termin realizacji prac do 15 grudnia 2023 r.


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/index.php/news/stadion-od-nowa-i-do-przodu

Załączniki
 • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2022-09/1%20Przekazanie%20placu%20budowy%20na%20stadionie%20miejskim%20w%20Po%C5%82czynie-Zdroju.jpg?itok=piRDYYfb
 • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/1%20Przekazanie%20placu%20budowy%20na%20stadionie%20miejskim%20w%20Po%C5%82czynie-Zdroju.jpg?itok=oqzGzjU3
 • [2] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090803.jpg?itok=rL1GuO2O
 • [3] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090824.jpg?itok=bWuZhb4N
 • [4] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090841.jpg?itok=bwNcZawp
 • [5] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090900.jpg?itok=SEPt_usF
 • [6] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090907.jpg?itok=WRN76BUO
 • [7] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923090916.jpg?itok=lRUnBlRJ
 • [8] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923091438.jpg?itok=Av2YNFC_
 • [9] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/img20220923091458.jpg?itok=wMH8QNrI
 • [10] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-09/pl_lad_.png?itok=gXMWNbTr