WYSTAWA POKONKURSOWA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT RZEŹBY ,,SUKIENNIK SZWAJCARII POŁCZYŃSKIEJ''-RELACJA