Konkurs na logo Szwajcarii Połczyńskie

Szwajcarie Połczyńską przecina Droga Stu Zakrętów

Powstaje Marka Szwajcaria Połczyńska. Pierwszym etapem jest opracowanie logotypu. Nagrodą za propozycję jego projektu jest 3 tys. zł brutto.

- Chodzi o to, aby Szwajcaria Połczyńska nie była wyłącznie hasłem w folderach. To powinien być produkt, który lokalni przedsiębiorcy mogliby spieniężyć – mówi Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek. - Zacznijmy od logo, którym wytwórcy lokalnych produktów spożywczych, czy pamiątek, mogliby znakować swoje towary. Będziemy o nich pisać również na naszych stronach internetowych.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, zaś jego adresatami są zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Prace powinny w czytelny sposób nawiązywać do symboliki kojarzącej się ze Szwajcarią oraz do symboli kojarzących się z Gminą Połczyn-Zdrój. Logotyp powinien zawierać w sobie nazwę „Szwajcaria Połczyńska” lub powinien towarzyszyć mu napis „Szwajcaria Połczyńska”. Nadesłane prace przejdą na własność gminy, z możliwością wykorzystania ich w całości, modyfikacji lub wykorzystania we fragmentach w ramach ostatecznej koncepcji, którą po uzgodnieniach zatwierdzi Urząd Patentowy. Ostateczna wersja logo Szwajcarii Połczyńskiej, po objęciu ochroną prawną, będzie udostępniana podmiotom prywatnym nieodpłatnie. Najprawdopodobniej będzie to licencja na kilka lat, aby Urząd Miejski miał możliwość weryfikacji prawidłowości stosowania logo.

Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo Szwajcarii Połczyńskiej - Konkurs”, na adres: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 12:00 (decyduje data stempla pocztowego). Planowana data ogłoszenia wyników: do 20 maja 2021 r.
Szwajcaria Połczyńska to unikalny obszar na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, pełen ciekawostek krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. Podobnie jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rwące strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, a małe klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji. Tak jak w Szwajcarii, okolica ma wielonarodową spuściznę, w której mieszają się ślady z Niemiec, Izraela, Prus, Rzeczpospolitej, dawnych pomorskich księstw, a dziś także Ukraińskie i Romskie. Przez Połczyn-Zdrój przebiegał też dawny główny trakt handlowy – Szlak Solny (dzisiejszy deptak na ulicy Grunwaldzkiej.