Powiat chce likwidacji Poradni. Gmina Połczyn-Zdrój jest przeciwna!

Data publikacji

Powiat chce likwidacji Poradni. Gmina Połczyn-Zdrój jest przeciwna!

Uchwała intencyjna likwidacja PPP Połczyn-Zdrój[0]

Zarząd Powiatu Świdwińskiego planuje zlikwidować do końca najbliższych wakacji Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju. W uzasadnieniu przygotowanego projektu uchwały podano m.in., że likwidacja ma służyć racjonalizacji kosztów, przy jednoczesnej… poprawie jakości świadczonych usług. W skład Zarządu wchodzą: Mirosław Majka, Zdzisław Pawelec, Ryszard Rozwadowski i Franciszek Radziusz.

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek:
- Podane argumenty Starostwa Powiatowego budzą zdziwienie i są całkowicie niezrozumiałe. Po pierwsze, koszty tej poradni to w ok. 90% koszty osobowe. Wszystkie etaty mają zostać przeniesione do Świdwina, a więc ten koszt się nie zmieni.
Po drugie, budynek w którym placówka się znajduje jest własnością gminy. Gmina użycza go powiatowi bezpłatnie i tu żadne koszty nie występują. Na czym więc ma polegać racjonalizacja kosztów?
Po trzecie, Poradnia obsługuje aż 42% wszystkich osób korzystających z obu Poradni (w Połczynie-Zdroju i Świdwinie). Na przykład w 2021 r. z jej usług skorzystało aż 3850 dzieci i młodzieży z 15 placówek oświatowych. Czy konieczność dojeżdżania do Świdwina takiej rzeszy osób wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług? Z pewnością będzie odwrotnie.

Teren działania Poradni obejmuje gminę Połczyn-Zdrój oraz gminę Rąbino. Zadaniem Poradni jest wspieranie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi oraz rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji dzieci i uczniów. Prowadzi też terapię psychologiczną i logopedyczną oraz diagnozuje zaburzenia rozwojowe.
Ponadto poradnia udziela pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w formie porad, konsultacji i informacji, bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii uzależnień, terapii pedagogicznej Metodą Warnkego, terapii rodzin, terapii bilateralnej, terapii Tomatis, terapii neurorozwojowej i terapii czaszkowo- krzyżowej.
Biorąc pod uwagę fakt, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie obecnie obsługuje 27 placówek oświatowych, tj.  ok. 5200 osób, likwidacja poradni w Połczynie-Zdroju, obsługującej ponad 42 % wszystkich osób korzystających z obu poradni , spowoduje wydłużenie i tak już długiego czasu oczekiwania na badania po złożeniu wniosku (obecnie ok. 30 dni), a także utrudnienie i wydłużenie drogi do poradni w Świdwinie dużej liczbie uczniów z terenu gminy Połczyn-Zdrój.
Należy zauważyć, iż na podstawie umowy użyczenia z 10.05.2016r. podpisanej pomiędzy Burmistrzem Połczyna-Zdroju a Starostą Świdwińskim, gmina Połczyn-Zdrój użyczyła nieodpłatnie na czas nieokreślony Starostwu Powiatowemu w Świdwinie budynek o powierzchni zabudowy 157,50 m2 z przeznaczeniem na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju. Placówka pokrywa jedynie opłaty związane z utrzymaniem budynku.
Dlatego też likwidacja połczyńskiej Poradni nie spowoduje oszczędności finansowych, a jedynie spotęguje problemy już występujące. Zdaniem części dyrektorów połczyńskich placówek oświatowych, obsługiwanych przez poradnię połczyńską , liczba dzieci oraz ich potrzeb rośnie i to na tyle, że już teraz znacznie wydłuża się czas diagnostyczny, który trwa nawet pół roku.
Jeżeli forma pomocy jaką oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zostanie zabrana, z pewnością przełoży się to na znaczne utrudnienia w diagnozowaniu dzieci i młodzieży w gminie Połczyn-Zdrój. Wielu rodziców prawdopodobnie nie pojedzie z dzieckiem na badania z powodu dużej odległości. To może być problem trudny do rozwiązania, zwłaszcza wobec utrudnień w dostępie do komunikacji publicznej. Nie wszyscy rodzice posiadają własny środek transportu, zwłaszcza w przypadku rodzin dysfunkcyjnych.
W sposób oczywisty wpłynie to destrukcyjnie na funkcjonowanie dzieci w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym oraz pozostawi je bez możliwości szeroko pojętego dalszego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
    Czy możliwe będzie również nieprzerwane i niezakłócone wsparcie osób potrzebujących pomocy? – Wobec wzrastających potrzeb wsparcia, o których wspominają dyrektorzy połczyńskich placówek oświatowych, a także z powodu już wydłużającego się oczekiwania na badanie, diagnozę i wsparcie, zapewne nie.
Czy funkcjonowanie jednej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług?
Z opinii dyrektorów połczyńskich placówek oświatowych wynika, że na przestrzeni wielu lat swojej działalności połczyńska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dała się poznać jako placówka realizująca swoje zadania na wysokim poziomie. Zatem i ten argument należy uznać za niezasadny.

- Z uwagi na powyższe, w imieniu mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój, bardzo proszę o odstąpienie od zamiaru likwidacji placówki, która na stałe wpisała się w krajobraz oświatowy gminy Połczyn-Zdrój, i która z wielkim profesjonalizmem i zaangażowaniem realizuje nałożone na nią zadania w odniesieniu do dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych gminy Połczyn-Zdrój i gminy Rąbino – podkreśla Burmistrz S. Witek. – Zachęcam także naszych Mieszkańców do wyrażania swojego zdania w tym temacie.

 


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/powiat-chce-likwidacji-poradni-gmina-polczyn-zdroj-jest-przeciwna

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2023-01/Uchwa%C5%82a%20intencyjna%20likwidacja%20PPP%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j-1.jpg?h=d7e6ecc5&itok=NvQPaXn4
  • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2023-01/Uchwa%C5%82a%20intencyjna%20likwidacja%20PPP%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j-1.jpg?itok=mskoxxQQ
  • [2] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2023-01/Uchwa%C5%82a%20intencyjna%20likwidacja%20PPP%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j-2.jpg?itok=f3qIsJc4
  • [3] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2023-01/Uchwa%C5%82a%20intencyjna%20likwidacja%20PPP%20Po%C5%82czyn-Zdr%C3%B3j-3.jpg?itok=J0qiR9zO