Redło na nowej drodze

Data publikacji

Redło na nowej drodze

Nowa nawierzchnia w Redle ułatwi życie mieszkańcom[0]

#POŁCZYNPLACBUDOWY Razem można więcej. Ta inwestycja jest kolejnym przykładem doskonałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek 15 października Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek dokonał odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redło na działkach nr 108/10, 108/24, 108/37, 108/73, 108/76, 238 gm. Połczyn-Zdrój – etap I”. 

Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Umowa opiewała na kwotę 858.413,89 zł. Inwestycję koordynował inspektor nadzoru DB Ekspert Dorota Borsuk z Koszalina. 
Wykonano prace polegające na ułożeniu pomiędzy istniejącymi krawężnikami na istniejących ulicach o nawierzchni bitumicznej i betonowej nowych nakładek – warstw z mieszanki masy asfaltowej dwuwarstwowej, ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku 998mb, wycinkę drzew, karczowanie pni i krzaków na odcinku 190 m, regulację krawężnika 7mb, regulację pionową ulicznych kratek ściekowych, wpustów i studzienek rewizyjnych oraz włazów, wykonano też studnie odprowadzające wody opadowe z nawierzchni drogi oraz nasadzenia 100 szt. miododajnychdrzew.
Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy dotacji nr 22/WRiR-IV/05/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Połczyn-Zdrój. 


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/redlo-na-nowej-drodze

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2021-10/1%20Nowa%20nawierzchnia%20w%20Redle%20u%C5%82atwi%20%C5%BCycie%20mieszka%C5%84com.JPG?itok=idHadPgC
  • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/1%20Nowa%20nawierzchnia%20w%20Redle%20u%C5%82atwi%20%C5%BCycie%20mieszka%C5%84com.JPG?itok=BRIC5eeM
  • [2] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/IMG_3855.JPG?itok=gfWlEGKJ
  • [3] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/IMG_3856.JPG?itok=nns5sPPm
  • [4] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/IMG_3858.JPG?itok=50uV6KOo
  • [5] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/IMG_3865.JPG?itok=BHPG4baI
  • [6] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2021-10/IMG_3869.JPG?itok=uiRuPwqV