Data publikacji

Redło na nowej drodze

Nowa nawierzchnia w Redle ułatwi życie mieszkańcom

#POŁCZYNPLACBUDOWY Razem można więcej. Ta inwestycja jest kolejnym przykładem doskonałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek 15 października Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek dokonał odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redło na działkach nr 108/10, 108/24, 108/37, 108/73, 108/76, 238 gm. Połczyn-Zdrój – etap I”. 

Wykonawcą robót budowlanych była wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Umowa opiewała na kwotę 858.413,89 zł. Inwestycję koordynował inspektor nadzoru DB Ekspert Dorota Borsuk z Koszalina. 
Wykonano prace polegające na ułożeniu pomiędzy istniejącymi krawężnikami na istniejących ulicach o nawierzchni bitumicznej i betonowej nowych nakładek – warstw z mieszanki masy asfaltowej dwuwarstwowej, ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku 998mb, wycinkę drzew, karczowanie pni i krzaków na odcinku 190 m, regulację krawężnika 7mb, regulację pionową ulicznych kratek ściekowych, wpustów i studzienek rewizyjnych oraz włazów, wykonano też studnie odprowadzające wody opadowe z nawierzchni drogi oraz nasadzenia 100 szt. miododajnychdrzew.
Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy dotacji nr 22/WRiR-IV/05/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Połczyn-Zdrój. 

Najczęściej czytane

Dentobus „Pod Jarzębinką”
Data publikacji:
W dniu 02 grudnia 2021 r. Przedszkole Samorządowe „Pod Jarzębinką” w Połczynie- Zdroju było kolejną placówką oświatową na terenie Gminy Połczyn – Zdrój, w której dokonano przeglądu stomatologicznego i…
więcej informacji
Dobry Omen w Urzędzie
Data publikacji:
O tym, że zespołu disco show - Klub Tańca i Fitness OMEN wraz z instruktorką Iwoną Kruk jest dobry w tym co robi, nie trzeba przekonywać już nikogo. Zdobyli Mistrzostwo Polski. W czwartek (02.12.2021…
więcej informacji
Wszyscy autorzy komiksu
Data publikacji:
W ramach realizowanego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczna Kraina” w Redle odbyło się spotkanie warsztatowe z Panem Zbigniewem…
więcej informacji