Herb i flaga

Jak podają źródła historyczne, pierwotnie w herbie miasta były pierwotnie trzy krzewy winorośli ze zwisającymi winnymi gronami. Jest to nawiązanie do winnic, które na południe od zamku, na stokach doliny rzeki Wogry, założył prawdopodobnie Hasso von Wedel, zwany Rudym, na wzór słynnych winnic katedralnych w jego rodzinnym mieście Soldin.

Warto podkreślić, że około 2 km na południe od zamku (po prawej stronie alei prowadzącej do sanatorium „Borkowo”, na wysokości zalewu) położone jest charakterystyczne wzniesienie o łagodnych zboczach, zwane Trzy Garby (138,5 m nad poziomem morza).
Herb miasta został uwieczniony w nawierzchni ul.Grunwaldzkiej.

Herb miasta został uwieczniony w nawierzchni ul.Grunwaldzkiej.

Można przypuszczać, że właśnie na stokach tego wzniesienia znajdowały się wzmiankowane winnice – stąd też na tarczy herbowej trzy krzewy winorośli na trzech, pagórkach.

Po przejęciu władztwa nad miastem od Wedlów przez ród Manteufflów doszło do złączenia dotychczasowego herbu z herbem rodowym nowych właścicieli – czerwona belka w srebrnym polu.

Najstarsza zachowana pieczęć miejska przedstawia pionowo podzieloną tarczę, w prawym polu widać poziomy pas z czterolistną różą, a w polu lewym gałąź podobną do wawrzynu, z liśćmi i okrągłymi owocami. Na obwodzie pieczęci, napis: SECR CIVITATIS PVLZIN. Inna zachowana pieczęć, z XVI wieku, przedstawia w polu prawym szeroki pas, w polu lewym, na trzech pagórkach, trzy winne latorośle. Na pieczęci znajduje się łaciński napis: „Sigillum Oppidi Polzin” (Pieczęć grodu Połczyn).

Najstarszym zachowanym herbem Połczyna Zdroju jest ten znajdujący się na ścianie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Placu Wolności. Jest najbardziej okazały i najwyraźniej przedstawia barwy i treść symbolu miasta Jest też najbardziej podobny do opisywanego w herbarzu z 1898 roku pt. „Herby miast Prus Wschodnich”. Otto Hupp nieco inaczej, niż jego poprzednik opisał herb miasta – „w srebrnym polu dwudzielnym w słup, z przodu (po stronie prawej) czerwona belka, z tyłu (po stronie lewej) na trzech wzgórkach, trzy krzewy winne z niebieskimi gronami. Belka jest z herbu Manteufflów, którzy od końca XIV do XIX wieku posiadali prawo własności Połczyna”.

Posługując się tym opisem Rada Miejska w listopadzie 1994 roku uchwaliła, iż herbem miasta jest „tarcza herbowa dwudzielna w słup, po prawej stronie w polu srebrnym pas czerwony. Po lewej stronie w polu srebrnym, na trzech zielonych wzgórzach trzy krzewy winorośli z winnymi gronami niebieskimi, wsparte na tyczkach ze złota”. Odmianą uroczystą jest herb wielki, gdzie „na tarczy spoczywa korona złota, trzymana przez dwa wiekowe dęby”. Poniżej tarczy złota wstęga z łacińską dewizą „SALUS PUBLICA SUPREMA LEX” (Dobro publiczne najwyższym prawem). Inicjatorem dodania do herbu złotej wstęgi z dewizą był ówczesny burmistrz Marian Jankowski.

Flaga Połczyna-ZdrojuBarwy flagi Połczyna-Zdroju nawiązują do barwy na tarczy herbowej miasta – srebrna, czerwona i niebieska. Flaga podzielona jest w słup i w pas na cztery równej wielkości prostokątne pola, znajdującego się w prawym górnym rogu i pola, umiejscowionego w lewym dolnym rogu znajdują się romby czerwone w pas. Dwa pozostałe pola wypełnia barwa niebieska. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8.