Regionalny System Ostrzegania RSO

To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Ostrzeżenia RSO znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w TVP i bezpłatnej aplikacji na smartfony.

Aplikacja mobilna RSO
Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. W marcu 2018 r. udostępniono nową wersję aplikacji, wzbogaconą o funkcję geolokalizacji oraz udogodnienia dla osób niedowidzących. Z kolei od połowy lutego 2019 r. nie jest możliwe pobranie starej wersji aplikacji. Mimo to, użytkownicy poprzedniej wersji nadal mogą z niej korzystać na niezmienionych zasadach.

Aplikacja umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski oraz przez MSWiA.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód (wodowskazów).

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postepowania w sytuacjach kryzysowych. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie: 

  • Poradnik obywatela; 
  • Alarmowanie i ostrzeganie; 
  • Ewakuacja; 
  • Pożary; 
  • Powodzie i podtopienia; 
  • Skażenia, epidemie, zatrucia; 
  • Pogodowe zjawiska ekstremalne; 
  • Terror; 
  • Bezpieczny wypoczynek; 
  • Zagrożenia naturalne i techniczne.

Aplikacja na system Android do pobrania pod tym linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso&hl=pl 
Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem: https://apps.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id1326612339?l=pl 
Aplikacja na system Windows Phone do pobrania pod tym linkiem: https://www.microsoft.com/pl-pl/p/rso-regionalny-system-ostrzegania/9nq6drcfbctn?activetab=pivot%3aoverviewtab 

Komunikat tworzy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania oraz https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4724