Akcja "Mieszkanie za grosze"

zdjęcie mieszkanie za grosze

Rusza Akcja Mieszkanie „za grosze!”

Władze Połczyna-Zdroju chcą, aby mieszkańcy zamieszkali na swoim. Lokale komunalne można nabyć od miasta za ułamek wartości.

– Własne cztery kąty można nabyć nawet za niewielki procent wartości. A jeśli to stanowi przeszkodę, pomożemy i rozłożymy cenę na dogodne raty, nawet na dziesięć lat – mówi Burmistrz Sebastian Witek i tłumaczy: – To po to, aby seniorzy pozostawili coś swoim dzieciom w posagu. Ale przede wszystkim po to, aby mieszkańcy gminy Połczyn-Zdrój mieli do czego wracać, czuli się związani ze swoim miastem i gminą.

Działania promocyjne zainicjowane przez Burmistrza Połczyna-Zdroju mają zachęcić najemców lokali gminnych do ich wykupu. Noszą one wspólną nazwę Akcja Mieszkanie „za grosze”!. Realizację Akcji Burmistrz powierzył specjalnie powołanemu Zespołowi. W jego skład wchodzą wybrani pracownicy połczyńskiego Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami Spółka z o. o.

„Mieszkaniu za grosze!” towarzyszy akcja ulotkowa i plakatowa oraz kampania marketingowa w Internecie. Akcja prowadzona jest w związku z uchwałą Rady Miejskiej z ub. roku. Wskazano w niej bonifikaty dotyczące zakupu lokali mieszkalnych. W szczególnych przypadkach, przy sprzedaży dla osób będących kombatantami, ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, możliwe są dodatkowe upusty.

Jak się do tego zabrać? Aby stać się właścicielem lokalu należącego obecnie do Gminy Połczyn-Zdrój, należy złożyć stosowny wniosek do Burmistrza. Aby maksymalnie ułatwić nabycie mieszkań, do obsługi wytypowano dwóch urzędników: Adam Korszyłowski i Mariusz Matysek czekają na zainteresowanych w pokoju nr 206, nr tel. (94) 36 661 26. Tam można złożyć wniosek i uzyskać pomoc oraz wszelkie informacje.

Aktualne zasady akcji reguluje nowa uchwała NR XLVI/551/2022 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój na rzecz najemców i warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych.

plakat mieszkanie za grosze

Wniosek o sprzedaż lokalu