Data publikacji
Mieszkańcy

Dlaczego warto wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

grafika

Nawet do 5 tysięcy złotych dofinansowania proponuje Gmina Połczyn-Zdrój osobom chcącym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Zadbajmy wspólnie o środowisko!
Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane są głównie na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie ze względu na zbyt wysokie koszty instalacja sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią zbiorczą jest ekonomicznie nieuzasadniona. 
To system urządzeń służących do neutralizacji ścieków, jakie powstają w zabudowie jednorodzinnej. Urządzenie jest tanie w eksploatacji i pozwala zapomnieć o częstych i systematycznych wywozach ścieków i związanych z tym wydatkach. W celu prawidłowego funkcjonowania i pracy urządzenia należy jedynie pamiętać o dostarczaniu specjalnych bakterii oraz enzymów. Biopreparaty oczyszczają ścieki, udrożniają instalację i usuwają nieprzyjemne zapachy.
Urządzenie posiada mnóstwo zalet, więc warto w nie zainwestować. Tym bardziej, że Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, realizując uchwałę LI/458/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmienioną uchwałą nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r. - udziela dofinansowania na jej budowę.
O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne z terenu Gminy Połczyn-Zdrój. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak sieci kanalizacyjnej na danym terenie lub planów na budowę ww. sieci. Dofinansowanie wynosi 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych, wynikających z faktur lub rachunków, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.
 Osoby, które zdecydowały się na podłączenie budynku do przydomowej oczyszczalni ścieków muszą pamiętać o:
- zgłoszeniu wodnoprawnym do Nadzoru Wodnego właściwego ze względu na usytuowanie nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja. Ze względu na różne dorzecza rzek Gmina Połczyn-Zdrój podlega pod Nadzory w Świdwinie (Rega), Drawsku Pomorskim (Drawa)  lub Białogardzie (Parsęta),
-  zgłoszeniu budowlanym (jeżeli sprawa dotyczy nowo budowanego domu, wówczas trzeba zadbać o to, aby w projekcie budowlanym oczyszczalnia przydomowa była wskazana jako urządzenie do odprowadzania ścieków. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę możemy bez przeszkód wykonać również przydomową oczyszczalnię ścieków).
Dokumenty do pobrania:
https://www.wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne
https://bip.powiatswidwinski.pl/.../Zgloszenie_robot...
https://polczyn-zdroj.pl/page/ochrona-srodowiska wniosek o udzielenie dotacji
Na stronie:
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
można sprawdzić granice jednostek Wód Polskich np. Nadzoru Wodnego, do którego należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego.

grafika

Najczęściej czytane

Jubileusz 100- lecia pani Michaliny Pawlikowskiej z Ogartowa
Data publikacji:
Dzisiaj, 14 czerwca jubileusz 100-lecia obchodzi Pani Michalina Pawlikowska. Z tej okazji szanowną Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Połczyna-Zdroju Józef Nizioł oraz Zastępca Burmistrza Bogusław Ogorzał…
więcej informacji
Dogoterapia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Toporzyku
Data publikacji:
Prowadzona w  szkole dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt oraz usprawniają funkcje poznawcze i poprawi…
więcej informacji
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI ŻACZEK
Data publikacji:
W dniach 01-02.06.2024 roku w RZESZOWIE (województwo podkarpackie), zostały przeprowadzone INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI ŻACZEK (dzieci urodzonych w 2013 roku i młodszych) w tenisie stołowym. W wyni…
więcej informacji