Charakterystyka Gminy

Rynek - Plac Wolności w Połczynie-Zdroju

Połczyn-Zdrój jest kurortem znanym w Polsce i za granicą. W oparciu o bogate złoża znakomitej jakości borowiny i permskich solanek miasto z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje uzdrowiskowe, natomiast teren gminy jako wchodząca w znacznej części w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego stanowi jeden z najbardziej urokliwych i atrakcyjnych turystycznie zakątków Pomorza Zachodniego.

Gmina Połczyn Zdrój zajmuje powierzchnię 343 km².

Przez teren gminy Połczyn Zdrój przepływa sześć rzek – Parsęta, Drawa, Wogra, Dębnica, Bukowa, Mogilica, a aż trzy z nich mają tu swoje źródła. W gminie znajduje się 11 jezior o łącznej powierzchni około 450 hektarów. Od początku 2004 roku na obrzeżach uzdrowiskowej części miasta znajduje się zbiornik retencyjny chroniący miasto przed powodzią.

Dzięki ostatnim zlodowaceniom ery kenozoicznej rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, a wysoczyzny morenowe pocięte głębokimi dolinami rzek zlokalizowane w południowej części gminy noszą miano „Szwajcarii Połczyńskiej”. Powierzchnia gminy w blisko 40 procentach pokryta jest lasami, w których znaczną część stanowią siedliska buka pomorskiego o wysokich walorach estetyczno-krajobrazowych. Są tu trzy rezerwaty przyrody i kilkadziesiąt gatunków roślin i zwierząt znajdujących się pod ścisłą ochroną. Przez gminę wiodą trzy piesze szlaki turystyczne, szlak konny, trzy szlaki rowerowe i 30 kilometrowa ścieżka rowerowa zbudowana na dawnym nasypie kolejowym do Złocieńca.

Wzgórza morenowe w południowej części gminyOgraniczenia w rozwoju przemysłu i działalności szkodliwej dla środowiska wynikające z obecności stref uzdrowiskowych, Drawskiego Parku Krajobrazowego i obszarów Natura 2000 sprawiają, że wiodącą gałęzią lokalnej gospodarki jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. W mieście i na obrzeżach działają państwowe i prywatne sanatoria, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne. Dynamiczny rozwój tej branży sprawia, że w ostatnim czasie przybywa tego typu obiektów, a dotychczas istniejące podnoszą swój standard.

Wykorzystując naturalne walory uzdrowiskowe w Połczynie Zdroju leczy się schorzenia reumatyczne, choroby zapalne narządów ruchu, choroby zwyrodnieniowe, stany po urazach i operacjach w obrębie narządów ruchu, choroby układu nerwowego, choroby kobiece (w tym niepłodność), choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, reumatoidalne zapalenia stawów, schorzenia układu krążenia i układu oddechowego.

Połczyn-Zdrój jest miastem, w którym odbywają się liczne wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym – Impreza Integracyjna dla Dzieci Niepełnosprawnych „Radość bez Granic”, Rowerowa Majówka MTB, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego,  Ogólnopolskie Spotkania Myśliwskie „Darz Bór”, Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Skamandrytów to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta.

Wśród wielu atrakcji występujących w Połczynie-Zdroju na szczególną uwagę zasługuje 80 hektarowy park, w którym zlokalizowana jest większość obiektów uzdrowiskowych oraz pijalnia wody „Joasia”. Występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów. Kolejny wartościowy obiekt to wzniesiony w XIII wieku zamek. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a średniowieczny charakter zachowały jedynie piwnice.

Pod względem bezpieczeństwa gmina Połczyn-Zdrój jest jedną z najlepiej prezentujących się w zachodniopomorskim. Ilość przestępstw w przeliczeniu na mieszkańca należy do najniższych, a wykrywalność do najwyższych w województwie.