Program "Czyste powietrze"

Czyste powietrze

Przypominamy, że gmina Połczyn – Zdrój, mając na uwadze konieczność poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, już od sierpnia 2019 r. wspiera swoich mieszkańców w staraniach o uzyskanie dotacji z programu „CZYSTE POWIETRZE” na wymianę przestarzałych kotłów oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków. 
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i rozliczenia przyznanego dofinansowania, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie oraz w celu umówienia wizyty w Urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0-94 36 66 115.

Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Przyznana w ramach programu dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Gmina Połczyn – Zdrój udziela pomocy mieszkańcom gminy w zakresie:
•    udzielenia informacji o programie, 
•    wsparcia Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz przy kompletowaniu wymaganych załączników.
Ponadto Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli tacy, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, mogą ubiegać się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka swojego gospodarstwa domowego.
POZOSTAŁE KONTAKTY:
„Czyste Powietrze” – więcej informacji: https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ 
Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*
CzystePowietrzeatnfosigw [dot] gov [dot] pl 

StopSmogatnfosigw [dot] gov [dot] pl 
* pytania o status złożonego wniosku należy kierować bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska