Fundusz pomógł modernizować Park

Data publikacji

Fundusz pomógł modernizować Park

1[0]

#POŁCZYNPLACBUDOWY Aranżacja terenu po dawnej „różance” w Parku Zdrojowym to już trzecie zadanie zrealizowane na terenie pięknego połczyńskiego Parku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina Połczyn–Zdrój zawarła w dniu 10 sierpnia 2022 r. umowę dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania polegającego na przebudowie centralnego parteru roślinnego w części francuskiej Parku Zdrojowego, zlokalizowanego pomiędzy amfiteatrem, a pijalnią wody „Joasia”, poprzez utworzenie nowych parterów z roślinności wieloletniej oraz wykonanie nowych obrzeży i alejek z kruszywa przepuszczalnego, na mocy której  pozyskano dotację w kwocie 38.152,08 zł. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 127.574,67 zł.

W ramach przedsięwzięcia nadano nowy wygląd centralnemu parterowi w Parku poprzez zasadzenie roślin gatunków takich jak szałwia omszona, tawułka Arendsa, liatra kłosowa, dereń Kousa czy też bukszpan wiecznie zielony w łącznej liczbie 4363 sztuk. Zamontowano również nowe pergole, po których piąć się będą róże w różnych odmianach i kolorach. W centralnym punkcie nowej „różanki” zamontowany został ciekawy element małej architektury oraz założono nowy trawnik. Przeprowadzono również prace w zakresie wytyczenia nowych alejek, ich korytowania i profilowania terenu oraz ułożenia nowych obrzeży. Dzięki podjętym pracom centralny parter parkowy zyskał nowoczesny, odświeżony wygląd.

Przypominamy, iż w latach ubiegłych, dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zrealizowano na terenie części francuskiej Parku Zdrojowego dwa projekty, których celem było podkreślenie charakteru barokowego tej części parku, wyeksponowanie jego walorów oraz stworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku. W ramach zrealizowanych przedsięwzięć odświeżono szatę roślinną wokół niecki basenowej oraz utworzono nowy parter bylinowy powyżej labiryntu z cisów.

Zapraszamy do odwiedzenia Parku i podziwiania jego uroku w ostatnie letnie dni.2[1]


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/fundusz-pomogl-modernizowac-park

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2022-08/1_0.jpg?itok=U0Tj3B4K
  • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/pliki/2_12.jpg