Data publikacji

Fundusz pomógł modernizować Park

1

#POŁCZYNPLACBUDOWY Aranżacja terenu po dawnej „różance” w Parku Zdrojowym to już trzecie zadanie zrealizowane na terenie pięknego połczyńskiego Parku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina Połczyn–Zdrój zawarła w dniu 10 sierpnia 2022 r. umowę dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania polegającego na przebudowie centralnego parteru roślinnego w części francuskiej Parku Zdrojowego, zlokalizowanego pomiędzy amfiteatrem, a pijalnią wody „Joasia”, poprzez utworzenie nowych parterów z roślinności wieloletniej oraz wykonanie nowych obrzeży i alejek z kruszywa przepuszczalnego, na mocy której  pozyskano dotację w kwocie 38.152,08 zł. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 127.574,67 zł.

W ramach przedsięwzięcia nadano nowy wygląd centralnemu parterowi w Parku poprzez zasadzenie roślin gatunków takich jak szałwia omszona, tawułka Arendsa, liatra kłosowa, dereń Kousa czy też bukszpan wiecznie zielony w łącznej liczbie 4363 sztuk. Zamontowano również nowe pergole, po których piąć się będą róże w różnych odmianach i kolorach. W centralnym punkcie nowej „różanki” zamontowany został ciekawy element małej architektury oraz założono nowy trawnik. Przeprowadzono również prace w zakresie wytyczenia nowych alejek, ich korytowania i profilowania terenu oraz ułożenia nowych obrzeży. Dzięki podjętym pracom centralny parter parkowy zyskał nowoczesny, odświeżony wygląd.

Przypominamy, iż w latach ubiegłych, dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zrealizowano na terenie części francuskiej Parku Zdrojowego dwa projekty, których celem było podkreślenie charakteru barokowego tej części parku, wyeksponowanie jego walorów oraz stworzenie nowych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku. W ramach zrealizowanych przedsięwzięć odświeżono szatę roślinną wokół niecki basenowej oraz utworzono nowy parter bylinowy powyżej labiryntu z cisów.

Zapraszamy do odwiedzenia Parku i podziwiania jego uroku w ostatnie letnie dni.2

Najczęściej czytane

Boisko Orlik w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Instytut Sportu ogłosił wyniki rekrutacji do programu Lokalny Animator Sportu na 2023 rok. Połczyn-Zdrój jest jedną z dwóch gmin powiatu świdwińskiego, które otrzymały dofinansowanie do zajęć na Orlik…
więcej informacji
Spotkanie w Ratuszu Pana Dobryjanowicza z Burmistrzem Sebastianem Witkiem
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
W tym rok minie 20 lat od momentu powstania zalewu przeciwpowodziowego w Połczynie-Zdroju. Podczas gdy w Europie wiele mówi się o potrzebie retencjonowania wody, na pomysł utworzenia zalewu wpadł i sz…
więcej informacji
Widok Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Gmina Połczyn-Zdrój wybrała podmioty, które uzyskały dotację w wyniku otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku  publicznego, dotyczących realizacji zadań z zakresu upows…
więcej informacji