Powołano Ambasadora Szwajcarii. Szwajcarii Połczyńskiej!

Data publikacji

Powołano Ambasadora Szwajcarii. Szwajcarii Połczyńskiej!

Ambasador Szwajcarii Połczyńskiej[0]

#SzwajcariaPołczyńska Społeczną funkcję Ambasadora Szwajcarii Połczyńskiej powierzono Annie Bańkowskiej, Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. Zarządzenie w tej sprawie wydał Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek, a sygnowało – rzecz bez precedensu – jeszcze czterech włodarzy z gmin tworzących mikroregion: z Czaplinka, Złocieńca, Barwic i gminy Świdwin.

Pani Anna Bańkowska jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Pedagogicznego na tejże uczelni; ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie” oraz „Podstawy przedsiębiorczości” na Politechnice Koszalińskiej, a także „Prawo Administracyjne i Samorządowe” na Uniwersytecie Szczecińskim; w latach 1998 - 2019 nauczycielka chemii w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, następnie w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Kołobrzegu; w latach 2012 -2019 wicedyrektor I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. W ramach Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2021 roku członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji, będącej organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
- Serdecznie dziękuję za zaufanie Panu Burmistrzowi Połczyna-Zdroju Sebastianowi Witkowi oraz wszystkim włodarzom gmin wchodzących w skład tego niezwykłego mikroregionu – podkreśla Pani Ambasador. - To dla mnie ogromne wyróżnienie i duże zobowiązanie. Jestem przekonana, że dzięki wspólnym działaniom już niedługo o Szwajcarii Połczyńskiej będzie głośno w całej Polsce.
Jak czytamy w nominacji, do zadań Ambasadorem Szwajcarii Połczyńskiej należy w szczególności reprezentowanie i propagowanie mikroregionu „Szwajcarii Połczyńskiej”, dbanie o wizerunek mikroregionu, korzystanie z jej produktów i usług oraz dokumentowanie wszelkich inicjatyw związanych ze Szwajcarią Połczyńską” w social mediach, pełnienie funkcji łącznika pomiędzy gminami leżącymi na terenie „Szwajcarii Połczyńskiej”, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego – w sprawach związanych z promocją i rozwojem gospodarczym tego obszaru pod marką „Szwajcaria Połczyńska” oraz w zakresie wspólnych celów promocyjnych z Województwem Zachodniopomorskim, a także inicjowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego „Szwajcarii Połczyńskiej”, w tym w szczególności pozyskania inwestorów branży turystycznej, medycznej i uzdrowiskowej.


Adres źródłowy: https://polczyn-zdroj.pl/news/powolano-ambasadora-szwajcarii-szwajcarii-polczynskiej

Załączniki
  • [0] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/news_node/public/obrazek/2022-10/1%20Ambasador%20Szwajcarii%20Po%C5%82czy%C5%84skiej.jpg?h=267af0b2&itok=jlvbYtNB
  • [1] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-10/1%20Ambasador%20Szwajcarii%20Po%C5%82czy%C5%84skiej.jpg?itok=8KRbkyYI
  • [2] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-10/Gratulacje%20od%20w%C5%82odarzy%20gmin%20Szwajcarii%20Po%C5%82czy%C5%84skiej.jpg?itok=PAD30GxI
  • [3] https://polczyn-zdroj.pl/sites/default/files/styles/multimedia/public/galerie/2022-10/Zarzadzenie%20powo%C5%82uj%C4%85ce%20Ambasadora.jpg?itok=0Ho2SnOn