Angela Merkel promuje Szwajcarię. Szwajcarię Połczyńską!