Data publikacji

Dodatek węglowy – nowe zasady

Dodatek węglowy

20 września weszły w życie zmiany prawa, które mogą mieć znaczenie dla wielu osób ubiegających się o dodatek węglowy. Obejmują one wszystkie wnioski, w których nie zostało wydane rozstrzygnięcie, a takie dotychczas zapadło w przypadku wniosków z pierwszych dni ich przyjmowania.

W związku ze znacznie większą niż się spodziewano w skali kraju liczbą spraw i większym stopniem ich skomplikowania wydłużono do dwóch miesięcy czas na rozpatrzenie i wypłatę dodatku.

Wprowadzono zasadę, że warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) użytkowanego głównego źródła ciepła opalanego węglem albo paliwami węglopochodnymi do dnia 11 sierpnia br. włącznie.  Wszelkie deklaracje złożone po tej dacie będą pomijane, chyba, że dotyczą nowo uruchomionego źródła ciepła (np. w wyniku jego wymiany lub oddania do użytkowania nowego budynku).

W przypadku lokali gdzie złożona została większa liczba wniosków zastosowanie ma zasada „jeden adres – jeden dodatek”. W myśl znowelizowanej ustawy dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkałym pod danym adresem, jednak zostanie wypłacony tej osobie, która złożyła wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania, a zatem nie są w ich przypadku wydawane decyzje administracyjne.

Z uwagi na fakt, że dotychczas nie wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych, pierwsze wypłaty będą możliwe dopiero po otrzymaniu dotacji na ten cel, dotyczy to również wypłat dla osób, które otrzymały informację o przyznaniu świadczenia z datą realizacji określoną na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), art. 50 i 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)
 

Najczęściej czytane

Mikołaj na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju!
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Niezawodnie, 6 grudnia o godzinie 10:00 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju pojawił się Mikołaj, aby z Burmistrzem Sebastianem Witkiem w ten jakże radosny dzień przywitać dzieci z gminnych szkół oraz…
więcej informacji
Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej''-plakat
Data publikacji:
  • Kultura
Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’. Celem konkursu jest promowanie marki m…
więcej informacji
Marka Szwajcaria Połczyńska na Uniwersytecie Szczecińskim - Burmistrz i Sekretarz w trakcie prelekcji
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
#SzwajcariaPołczyńska Jak robimy markę mikroregionu Szwajcaria Połczyńska i dlaczego nie jest to proste – opowiedzieli podczas prelekcji na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim Burmistrz Połczyna-…
więcej informacji