Data publikacji

Stadion: od nowa i do przodu!

Przekazanie placu budowy

#POŁCZYNPLACBUDOWY  W piątek, 23 września 2022 r. Zastępca Burmistrza Emilia Mazur przekazała w imieniu Gminy Połczyn-Zdrój teren budowy dla wykonawcy pierwszego etapu modernizacji stadionu miejskiego wraz z częścią infrastruktury przy ul. Szczecineckiej 25.

W miejscu dotychczasowego, nadszarpniętego zębem czasu stadionu, powstać ma nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy. Zakres robót w objętych I etapem prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budynku klubowego i zabudowań gospodarczych oraz budowę nowego budynku klubowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi sieci wodociągowej, sanitarnej i zasilania w energię elektryczną. Powstanie także boisko zapasowe, a w części wzdłuż ul. Szczecineckiej także strefa rekreacyjno-sportowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (skate park i boiska do siatkówki plażowej).
W ramach robót sieciowych Wykonawca przebuduje sieć gazową i inną niezbędną infrastrukturę techniczną, które kolidują z nowymi rozwiązaniami. Prace obejmują również m.in. niwelacje i profilowanie terenu, w tym budowę murów oporowych, budowę ciągu komunikacji pieszo - jezdnej do budynku klubowego, budowę parkingów samochodów osobowych i placu manewrowego dla busów oraz przebudowę istniejącego przy zjeździe z ul. Szczecineckiej parkingu samochodów osobowych i innej infrastruktury drogowej. Wybudowany zostanie drenaż i część kanalizacji deszczowej oraz zbiornik do retencjonowania wody opadowej.
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa NR Edycja2/2022/1574/PolskiLad z dnia 12.08.2022 r.
Wykonawcą prac jest firma BUD-MAX Sp. z o.o., Sp. J. ze Świdwina, która została wybrana w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi 9.499.842,59 zł z czego aż 8.550.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Nadzór Inwestorski nad prawidłową realizacją prac sprawować będzie GRESZ-BUD Robert Greszata z Koszalina. Umowa z inspektorem została podpisana 21.09.2022 r. nr XVIII/2022 i opiewa na kwotę 114.900,00 zł. Termin realizacji prac do 15 grudnia 2023 r.

Najczęściej czytane

Mikołaj na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju!
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Niezawodnie, 6 grudnia o godzinie 10:00 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju pojawił się Mikołaj, aby z Burmistrzem Sebastianem Witkiem w ten jakże radosny dzień przywitać dzieci z gminnych szkół oraz…
więcej informacji
Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej''-plakat
Data publikacji:
  • Kultura
Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’. Celem konkursu jest promowanie marki m…
więcej informacji
Marka Szwajcaria Połczyńska na Uniwersytecie Szczecińskim - Burmistrz i Sekretarz w trakcie prelekcji
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
#SzwajcariaPołczyńska Jak robimy markę mikroregionu Szwajcaria Połczyńska i dlaczego nie jest to proste – opowiedzieli podczas prelekcji na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim Burmistrz Połczyna-…
więcej informacji