Data publikacji

Stadion: od nowa i do przodu!

Przekazanie placu budowy

#POŁCZYNPLACBUDOWY  W piątek, 23 września 2022 r. Zastępca Burmistrza Emilia Mazur przekazała w imieniu Gminy Połczyn-Zdrój teren budowy dla wykonawcy pierwszego etapu modernizacji stadionu miejskiego wraz z częścią infrastruktury przy ul. Szczecineckiej 25.

W miejscu dotychczasowego, nadszarpniętego zębem czasu stadionu, powstać ma nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy. Zakres robót w objętych I etapem prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budynku klubowego i zabudowań gospodarczych oraz budowę nowego budynku klubowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi sieci wodociągowej, sanitarnej i zasilania w energię elektryczną. Powstanie także boisko zapasowe, a w części wzdłuż ul. Szczecineckiej także strefa rekreacyjno-sportowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (skate park i boiska do siatkówki plażowej).
W ramach robót sieciowych Wykonawca przebuduje sieć gazową i inną niezbędną infrastrukturę techniczną, które kolidują z nowymi rozwiązaniami. Prace obejmują również m.in. niwelacje i profilowanie terenu, w tym budowę murów oporowych, budowę ciągu komunikacji pieszo - jezdnej do budynku klubowego, budowę parkingów samochodów osobowych i placu manewrowego dla busów oraz przebudowę istniejącego przy zjeździe z ul. Szczecineckiej parkingu samochodów osobowych i innej infrastruktury drogowej. Wybudowany zostanie drenaż i część kanalizacji deszczowej oraz zbiornik do retencjonowania wody opadowej.
Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa NR Edycja2/2022/1574/PolskiLad z dnia 12.08.2022 r.
Wykonawcą prac jest firma BUD-MAX Sp. z o.o., Sp. J. ze Świdwina, która została wybrana w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wynosi 9.499.842,59 zł z czego aż 8.550.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Nadzór Inwestorski nad prawidłową realizacją prac sprawować będzie GRESZ-BUD Robert Greszata z Koszalina. Umowa z inspektorem została podpisana 21.09.2022 r. nr XVIII/2022 i opiewa na kwotę 114.900,00 zł. Termin realizacji prac do 15 grudnia 2023 r.

Najczęściej czytane

Cmentarz komunalny w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
  1.Czy warto ubezpieczyć nagrobek i jak to zrobić? - Skromny nagrobek bądź też sporych rozmiarów grobowiec to inwestycja od kilku tysięcy złotych. Zniszczenie przez wichurę, przewrócone drzewo, powód…
więcej informacji
Moment podziękowań podczas sesji RM w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
Podczas wczorajszej (30.11.2023 r.) Sesji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju Burmistrz Sebastian Witek i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Podpora złożyli uroczyste podziękowania za wzorową obywatel…
więcej informacji
Droga prowadząca od strony ulicy Młyńskiej do Łężka
Data publikacji:
#SzwajcariaPołczyńska  Powstaje seria fantastycznych tapet z logo Szwajcarii Połczyńskiej. Tym razem prezentujemy krajobrazy listopadowe, nieco wyostrzone dzięki technice komputerowej. Autorem fotogra…
więcej informacji