Data publikacji
Mieszkańcy

Azbest – do 30 kwietnia

Azbest

Informujemy, że Gmina Połczyn-Zdrój planuje pozyskać w 2021 r. środki na zadania z zakresu usuwania azbestu. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, w pokoju numer 106 w terminie do 30 kwietnia 2021 r. - telefon (94) 36 66 115. 

Łącznie ze zgłoszeniem chęci uzyskania dotacji należy przedłożyć:
1.Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych wraz z adnotacją o niezgłoszeniu sprzeciwu (sprawę prowadzi Starosta Świdwiński),
2.Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
3.Zgodę ewentualnych współwłaścicieli na wykonanie prac w zakresie usunięcia azbestu,
4.Zdjęcie obiektu w kolorze, z którego planowane jest usunięcie azbestu.
Po realizacji zadania należy dostarczyć zdjęcie obiektu w kolorze, z którego usunięto azbest.

Uwaga:
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2021 r. nie będą brane pod uwagę przy składaniu wniosku o dofinansowanie w roku 2021. 

W przypadku nie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie powyższe zadanie nie będzie realizowane.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska  (pok.106) oraz na stronie internetowej BIP Połczyn-Zdrój  w zakładce  Ochrona Środowiska (OŚ)/ Azbest.

 

Najczęściej czytane

awaria
Data publikacji:
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie RE2 w Połczynie-Zdroju informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w Połczynie-Zdroju, w dniu 02.03.2021r. od godz. 13.40 do godz. 16.00 na…
więcej informacji
Babski przekręt
Data publikacji:
Typowo "kobiecy" spektakl z okazji Dnia Kobiet? Czemu nie, zapraszamy wszystkie Panie do Kina Goplana. "Babski przekręt" to tytuł najnowszego spektaklu w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza, który będzi…
więcej informacji
Szczepimy się
Data publikacji:
 
więcej informacji