Data publikacji
Mieszkańcy

Bardzo potrzebny remont sali gimnastycznej właśnie ruszył

Bardzo potrzebny remont sali gimnastycznej właśnie ruszył

Ruszyły prace na sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie-Zdroju ( mała sala gimnastyczna w „Dwójce”). Będą polegały na przełożeniu parkietu wraz z uzupełnieniem zniszczonych deszczułek, jego cyklinowaniu, lakierowaniu i malowaniu linii oznaczających boiska. Naprawiony zostanie uszkodzony tynk, parkiet dodatkowo zyska nowe cokoliki. Mamy nadzieję, że po renowacji będzie wyglądał jak nowy.
W dniu 1 sierpnia br. w obecności pracowników Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju: Agnieszki Skrzyńskiej, kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa oraz Bogdana Wachowiaka, kierownika Wydziału Edukacji, Sebastian Witek, Burmistrz Połczyna-Zdroju podpisał umowę z Markiem Rochmińskim, właścicielem firmy Usługi remontowo-budowlane ,,ROMARK” w Warszawie dotyczącą realizacji w/w zadania, które ukończone zostanie do końca sierpnia br.    
W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w lutym bieżącego roku, Gmina Połczyn-Zdrój złożyła wniosek do projektu  ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą:  „Pomoc Finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku”. Nasze zadanie nosi nazwę: „Przełożenie parkietu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie-Zdroju”. W dniu 5 lipca 2022 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł. Wykonanie całego remontu to kwota 84 537,90 zł, więc Gmina Połczyn-Zdrój wyłoży na nie 54 537,90 zł ze środków własnych.
    Na sali gimnastycznej odbywają się lekcje wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej oraz zajęcia sportowe dla przedszkolaków. Prowadzona jest tam również gimnastyka korekcyjna. Z tych zajęć korzysta łącznie 536 dzieci : 141 w wieku przedszkolnym i 395 uczniów szkoły podstawowej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym sala wykorzystywane jest ponadto do organizacji różnego rodzaju uroczystości i apeli szkolnych. To tutaj odbywają się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, tutaj także uczniowie klas pierwszych zostają pasowani na ucznia, trzylatkowie – na przedszkolaka. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są różne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Odbywają się tam spotkania integracyjne, „bale” na zakończenie szkoły i przedszkola oraz spotkania z rodzicami.
     Sala tętni życiem również po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Korzystają z niej kluby sportowe działające w naszej Gminie i zrzeszające liczne grono sportowców: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Sala gimnastyczna wykorzystywana jest również na potrzeby Połczyńskiego Szkolnego Towarzystwa Sportowego, które organizuje dla wszystkich uczniów szkół gminnych zajęcia, zawody i turnieje z różnych dziedzin sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego.
    Dostęp do bazy sportowej i umożliwienie uprawiania sportu jest niezwykle ważny, bowiem kreuje zdrowy i bezpieczny styl życia zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców naszej Gminy.
  

 

Najczęściej czytane

świeto
Data publikacji:
więcej informacji
‼️ UWAGA SUSZA ‼️
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
W związku z wysokim stopniem zagrożenia pożarowego naszych lasów, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zakaz rozpalania ognisk przy obiektach turystycznych. W lasach zgodnie z ustawą nie wolno rozpalać ognisk…
więcej informacji
ostrzezenie meteorologiczne
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji