Data publikacji
Mieszkańcy

Barszcz Sosnowskiego – usuwanie

Barszcz Sosnowskiego

Gmina Połczyn – Zdrój  od kilku lat konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do  usunięcia ze swojego terenu rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz Sosnowskiego.
W tym roku skutecznie pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i podjęto działania związane z eliminacją skupisk barszczu Sosnowskiego, który jest niebezpieczny dla ludzi.

Mieszkańców prosimy, by miejsca występowania roślin zgłaszali do Urzędu Miejskiego  na piśmie albo w formie elektronicznej, np. na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres poczty elektronicznej urządatpolczyn-zdroj [dot] pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
• liczbę okazów barszczu Sosnowskiego lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
• miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku barszczu Sosnowskiego, 
• fotografię potwierdzającą obecność w środowisku barszczu Sosnowskiego, w przypadku gdy została wykonana.
Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o gatunkach obcych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1718 z późn. zm.)

Barszcz Sosnowskiego występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp.  W czasach PRL-u miała służyć jako pasza dla bydła, a okazała się groźną dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Szkodliwość roślin barszczu Sosnowskiego wynika z ich właściwości parzących i alergizujących. Działanie parzące ma cała roślina, a zwłaszcza liście (sok rośliny). Ma też jeszcze jedną wadę – może wywołać u człowieka reakcje skórne, podobne do poparzeń nawet III stopnia. I nie musi to być efekt jej dotknięcia – wystarczy samo przebywanie w odległości około 5 metrów od niej. Ryzyko wzrasta w okresie kwitnienia i przy upalnej pogodzie.
Utrudnieniem w zwalczaniu tej rośliny jest wysoki współczynnik rozmnażania, odporność na herbicydy oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania. Nasiona tej rośliny zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalczania barszczu: mechaniczny polegający na wykopywaniu korzeni lub wielokrotne koszenie w ciągu okresu wegetacyjnego oraz sposób chemiczny poprzez stosowanie herbicydów (od maja do września).
Na zgłoszonych obszarach specjalistyczna firma wykonuje odpowiednie zabiegi zwalczające niebezpieczną roślinę.
Więcej informacji na stronach 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
https://wfos.szczecin.pl/

Najczęściej czytane

Skatepark z lotu ptaka
Data publikacji:
Informujemy, że na podstawie Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 55/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie skateparku oraz dwóch boisk do siatkówki…
więcej informacji
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 21.07.2024 R- 22.07.2024 R.
Data publikacji:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 21.07.2024 R- 22.07.2024 R. MOŻLIWE UPAŁY…
więcej informacji
plakat
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Fundacja Manowce zaprasza seniorów na spacer edukacyjny ,,Aktywni seniorzy Połczyna-Zdroju''
więcej informacji