Data publikacji
Mieszkańcy

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w obliczu cyfrowych wyzwań

“Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - mapa grantobiorców

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju bierze udział w projekcie grantowym “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowanym z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
Nasz wniosek pt. „Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w obliczu cyfrowych wyzwań” został bardzo wysoko oceniony przez komisję grantową. Na 422 wnioski, zajęliśmy 16 pozycję, a kwota dofinansowania wynosi 164 tys. złotych.  
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.
Projekt grantowy pn. „Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju w obliczu cyfrowych wyzwań” zakłada wyposażenie nowo wyremontowanego ośrodka kultury przy ulicy Wojska Polskiego w niezbędny sprzęt, stworzenie sali multimedialnej, studia nagraniowego oraz muzycznego, a także wyposażenie głównej auli w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Ponadto projekt zakłada szkolenia dla pracowników CK w zakresie programowania oferty kulturalnej oraz podniesienia kompetencji cyfrowych.
Okres realizacji: 01.11.2022 r. – 31.08.2022 r.

mapa grantobiorców “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

Grafika udostępniona dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Kultury

Najczęściej czytane

Mikołaj na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju!
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Niezawodnie, 6 grudnia o godzinie 10:00 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju pojawił się Mikołaj, aby z Burmistrzem Sebastianem Witkiem w ten jakże radosny dzień przywitać dzieci z gminnych szkół oraz…
więcej informacji
Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej''-plakat
Data publikacji:
  • Kultura
Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’. Celem konkursu jest promowanie marki m…
więcej informacji
Marka Szwajcaria Połczyńska na Uniwersytecie Szczecińskim - Burmistrz i Sekretarz w trakcie prelekcji
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
#SzwajcariaPołczyńska Jak robimy markę mikroregionu Szwajcaria Połczyńska i dlaczego nie jest to proste – opowiedzieli podczas prelekcji na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim Burmistrz Połczyna-…
więcej informacji