Data publikacji

Gmina złoży wnioski o wsparcie wsi

Baner informacyjny

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek powołał komisję, która wybierze zadania do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszona niedawno edycja dotyczy tzw. terenów popegeerowskich. Najważniejsze zadania dla danej wsi zgłoszą społeczności wiejskie. W Polsce są 642 gminy miejsko-wiejskie i aż 1533 gmin wiejskich, zaś kwota do podziału to 250 mln zł.

Komisja dokona wyboru projektów, które będą miały szansę pozyskać dofinansowanie, biorąc pod uwagę kryteria oceny wniosków. Są to m.in. ilość korzystających z powstałej infrastruktury, wpływ przedsięwzięcia na sieć powiązań komunikacyjnych, na rozwój gospodarczy, w tym turystyczny oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

Gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna to 5 mln zł i jest to kwota którą maksymalnie może pozyskać gmina, z przeznaczeniem m.in. na budowę, rozbudowę, przebudowę dróg wewnętrznych lub dojazdowych do miejscowości, oświetlania, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, świetlic wiejskich, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich, zagospodarowanie centrów wsi, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Termin składania wniosków upływa 12 lutego br. 

W skład komisji weszli: Emilia Mazur, Jolanta Olszewska, Agnieszka Skrzyńska, Adam Słabkowski, Mariusz Rutkowski i Jarosław Król

Najczęściej czytane

Turniej eliminacyjny Mistrzostw Województwa w mini piłce siatkowej w kat. "dwójek" chłopców - Kinder Joy of Moving
Data publikacji:
  • Sport
W ubiegłą sobotę połczyński klub MKS Mieszko Połczyn-Zdrój był organizatorem turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Województwa w mini piłce siatkowej w kat. ,,dwójek" chłopców - Kinder Joy of Moving. Zna…
więcej informacji
Poprawa jakości sprzętu w PPK
Data publikacji:
Podczas pierwszej w 2021 roku sesji Rady Miejskiej powołana na miejsce dawnego TBS-u spółka „Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne” podsumowała swoją działalność inwestycyjną. W 2020 roku rozpoczęto…
więcej informacji
Ostrzeżenie meteorologiczne
Data publikacji:
 
więcej informacji