Data publikacji
Mieszkańcy

Nabór wniosków o zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Nabór wniosków o zasiłek rodzinny i świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Od pierwszego sierpnia można składać w sposób tradycyjny wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres. Warunkiem uzyskania tego wsparcia jest m.in. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi jak w latach poprzednich w przypadku zasiłku rodzinnego 674 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (764 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko) oraz 900 zł przy ubieganiu się o fundusz alimentacyjny. Przy jednym i drugim świadczeniu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, jeśli kryterium zostanie przekroczone, zaś dochód rodziny ustalany jest w oparciu o rok 2021, z zastrzeżeniem, że uwzględniane są sytuacje zarówno utraty, jak i uzyskania dochodu po tym roku – wtedy niezbędne są dodatkowe dokumenty potwierdzające te okoliczności.
    Pobranie druków oraz złożenie już wypełnionych wniosków możliwe jest, jak dotychczas, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju mieszczącym się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Koszalińskiej 8a. Obsługa interesantów prowadzona jest w każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 16.00, natomiast w pozostałe dni tygodnia od godziny 7.30 do 12.30. Wszelkie dodatkowe informacje w tej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 943666246.
    Osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny mogą złożyć wnioski przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych . W przypadku, gdy miała miejsce zmiana sytuacji dochodowej (m.in. uzyskanie lub utrata pracy, zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskanie lub utrata świadczenia z ZUS lub PUP), prosimy przed złożeniem wniosku skontaktować się z pracownikami MGOPS-u w celu ustalenia dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku w formie skanu lub czytelnej fotografii.
    Aby zachować ciągłość prawa do świadczeń, wniosek w sprawie funduszu alimentacyjnego powinien być złożony najpóźniej do 31.10.2022 r., zaś odnośnie zasiłku rodzinnego do 30.11.2022 r.

Najczęściej czytane

świeto
Data publikacji:
więcej informacji
‼️ UWAGA SUSZA ‼️
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
W związku z wysokim stopniem zagrożenia pożarowego naszych lasów, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zakaz rozpalania ognisk przy obiektach turystycznych. W lasach zgodnie z ustawą nie wolno rozpalać ognisk…
więcej informacji
ostrzezenie meteorologiczne
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji