Data publikacji

Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2021

Siedziba MGOPS

1560 godzin usług opieki wytchnieniowej. Tyle w 2021 roku zrealizuje Gmina Połczyn-Zdrój wspierając potrzebujących mieszkańców. Usługa stwarza możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy przy sprawowaniu opieki nad osobami z orzeczeniem. Służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W dniu 31 maja 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  p.n. „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Gmina Połczyn-Zdrój realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dziewięć dorosłych osób niepełnosprawnych otrzyma nieodpłatne wsparcie w zakresie:

a)    zaspokajania codziennych potrzeb życiowych,
b)    opieki higieniczno- sanitarnej,
c)    pielęgnacji zleconej przez lekarza,
d)    pomocy w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji osoby.

Program jest finansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Otrzymane dofinansowanie to 62.056,80 zł.

Najczęściej czytane

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Data publikacji:
Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych…
więcej informacji
Trwają prace na połczyńskim korcie
Data publikacji:
#POŁCZYNPLACBUDOWY Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek zlustrował prace trwające obecnie na miejscowym korcie. Niebawem miłośnicy tego wspaniałego sportu ujrzą obiekt w nowej odsłonie. W ramach…
więcej informacji
Parkiet hali gimnastycznej przy szkole w Redle od dawna domaga się odnowienia
Data publikacji:
#POŁCZYNPLACBUDOWY Spełniają się marzenia o nowym parkiecie dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Redle. Kolejny raz Gminie Połczyn-Zdrój pomógł Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgi…
więcej informacji