Data publikacji

Opłata uzdrowiskowa dla mieszkańców? Nonsens! Zmieńmy prawo

Burmistrz Sebastian Witek prezentuje treść petycji wspólnie z Panią Marią Gruszczyńską

Mieszkanka Gminy Połczyn-Zdrój, Maria Gruszczyńska, wystąpiła z pomysłem podjęcia starań w celu zmiany prawa i zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej mieszkańców gminy korzystających z uzdrowisk w swoim miejscu zamieszkania. Pod przygotowaną przez Burmistrza petycją w tej sprawie zbierane są podpisy mieszkańców. 

W przypadku powodzenia, taka zmiana będzie miała wpływ na wszystkie uzdrowiska w Polsce.
- To słuszna inicjatywa. Powietrze którym mieszkańcy oddychają przed bramą uzdrowiska niczym się nie różni od tego, które jest za jego bramą. Dlaczego mają z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty?- zauważa Burmistrz Sebastian Witek. – Z mocy prawa z opłaty zwolnione są nawet osoby posiadające domki letniskowe, a więc nawet nie nasi mieszkańcy. Dlaczego? To stawia ich w uprzywilejowanej pozycji i to zupełnie bez powodu.

Do zbierania podpisów włączyć się może każdy, zaś petycja skierowana będzie do Sejmu. Podmiotem wnoszącym dokument będzie Gmina Połczyn–Zdrój.
W myśl obowiązujących przepisów, opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od dyplomatów, osób przebywających w szpitalach, niewidomych i ich przewodników, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową. 

Petycja ma spowodować dopisanie do tej listy także mieszkańców gmin uzdrowiskowych, którzy korzystają z sanatorium na miejscu. Takie przypadki zdarzają się, m.in. z powodu braku możliwości dojazdu w odleglejsze miejsce, przy schorzeniach narządów ruchu, czy kręgosłupa. Z perspektywy tych mieszkańców nie zmienia się jakikolwiek walor uzdrowiskowy po przekroczeniu bramy sanatorium. Ponadto ponoszą już oni ciężary podatkowe na rzecz gminy zamieszkania i pobieranie od nich opłaty uzdrowiskowej ma cechy podwójnego opodatkowania. Dlatego nakładanie dodatkowego obciążenia w postaci opłaty uzdrowiskowej nie znajduje uzasadnienia.

Najczęściej czytane

Przerwa w dostawie wody
Data publikacji:
W związku z inwestycją wymiany sieci wodociągowej oraz sanitarnej w ulicy Chopina w Połczynie-Zdroju mogą nastąpić chwilowe i nagłe spadki ciśnienia jak również braki w dostawie wody dla mieszkańców u…
więcej informacji
Ulica 5 marca
Data publikacji:
Inwestor z wyobraźnią przekształci to miejsce w prestiżowy adres. Jedna z dwóch ostatnich kamienic inwestycyjnych w historycznym centrum uzdrowiska Połczyn-Zdrój czeka na nowego właściciela. Cena wywo…
więcej informacji
Sanatorium Irena. Archiwum UM w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
Mieszkańcy Połczyna-Zdroju i władze miasta przygotowali wspólną petycję, która ma zwolnić mieszkańców miejscowości sanatoryjnych z ponoszenia opłaty podczas korzystania z zabiegów w miejscu swojego za…
więcej informacji