Data publikacji

Plac już otwarty

Centrum zrewitalizowanego Placu stanowi fontanna- globus

Logo 1Logo 2

#POŁCZYNPLACBUDOWY Gmina Połczyn-Zdrój dokonała na dniach odbioru inwestycji pn. Rewitalizacja Placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju. W Ratuszu dyskutowane są także pomysły uporządkowania położonego obok przystanku autobusowego i wydzielenia zadaszonej przestrzeni do targowania.
Jak wyglądała historia prac? Szesnastego października 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, firmą BUD-MAX ze Świdwina wyłonionym w drodze zamówienia publicznego. W pierwszym etapie wykonano dokumentację projektową, która uzyskała pozwolenie na budowę. Następnie przystąpiono do prac budowlanych. 25 stycznia 2021 r. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek wraz z Zastępcą Burmistrza Emilią Mazur przekazali teren budowy placu. 
Plac 1000-lecia to miejsce przy głównej ulicy miasta, które mijają tysiące kierowców w drodze nad morze. Z tego powodu ma niebagatelne znaczenie promocyjne dla kurortu. Wykorzystano tę zaletę, ustawiając duży ozdobny napis „Połczyn-Zdrój”. Napis wykonano z bardzo charakterystycznej stali cortenowskiej. To materiał o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Na jej powierzchni, po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych, samoczynnie pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę. To designerskie rozwiązanie powoduje, że znaleźć ją można nawet we wnętrzach, jako element wystroju. Jest też używana do budowy rzeźb i pomników. W przestrzeni publicznej wykorzystano ją m.in. na elewacji Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Ponadto, w ramach zadania wykonano prace rewitalizacyjne skweru przy Placu 1000-lecia, polegające m.in. na uporządkowaniu zieleni niskiej i wysokiej, założeniu nowej zieleni, wykonaniu nowych chodników, drogi i parkingu. Na terenie skweru założona została mała architektura (ławki, kosze na śmieci, pergole). Centrum Placu stanowi fontanna w kształcie globusa, na którym oczywiście zaznaczono Połczyn-Zdrój. Z uwagi na komplikacje związane z występowaniem pandemii COVID-19, przesunięto termin realizacji zadania do 30.09.2021 r. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 1.143.900,00 zł, z czego 872.561,14 zł to wydatki kwalifikowane. Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. 
Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” z dnia 20.09.2016 r. projekt nr POIŚ.02.05.00-00.0125/16 z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zapraszamy do korzystania z Placu!

Fot. M.Catewicz

Najczęściej czytane

Próbny alarm
Data publikacji:
Brawo przedszkolacy i personel z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie – Zdroju próbna akcja ewakuacji, która odbyła się 22 października 2021 r. przebiegła pomyślnie. Uczestniczy…
więcej informacji
Konkurs KRUS
Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zachęca rolników do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „…
więcej informacji
Chodnik w Buślarach - fragment
Data publikacji:
#POŁCZYNPLACBUDOWY W Buślarach Gmina Połczyn-Zdrój niedawno zakończyła drugi etap remontu chodnika. Poprawił się komfort funkcjonowania mieszkańców w przestrzeni publicznej.   Pierwszy etap remontu re…
więcej informacji