Data publikacji

Połczyn składa do Wojewody kolejne wnioski o dofinansowanie dróg

Skrzyżowanie Kolejowej z innymi ulicami

#POŁCZYNPLACBUDOWYGmina Połczyn-Zdrój złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego kolejne wnioski w sprawie dofinansowania budowy trzech dróg. Chodzi o Kolejową oraz miejscowości Buślary i Ostre Bardo. O Kolejową samorząd zabiega już po raz drugi.

W ostatnich dniach lipca 2021r. ogłoszony został przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.Gmina Połczyn-Zdrój w ramach tego naboru złożyła 3 wnioski. 
Pierwszy dotyczy przebudowy ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Słoneczną, Reymonta, Jana Pawła II i Staszica, o wartości brutto1 363 523,05 zł.
Kolejny wniosek o dofinansowanie obejmuje remont nawierzchni drogi na odcinku 0,630kmzlokalizowanej na działce nr 3 w Buślarach, owartości brutto 514 923,28 zł.
Trzeci wniosek dotyczy remontu nawierzchni drogi na odcinku 0,680km zlokalizowanej na działkach nr 103, 87, 140, 137 w Ostrym Bardzie na kwotę brutto 571 782,89 zł.  

Dofinansowanie wyżej wymienionych zadań po stronie Wojewody wynosi od 50 do 80% wydatków kwalifikowanych. Gmina Połczyn-Zdrój będzie bardzo wdzięczna Wojewodzie Zachodniopomorskiemu za pozytywne rozstrzygnięcie złożonych wniosków, z których skorzystają Mieszkańcy.

Najczęściej czytane

Uroczyste spotkanie w Ratuszu
Data publikacji:
Wczoraj (15.09.20201 r.) w Ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie z młodymi siatkarzami MKS Mieszko Połczyn-Zdrój. Niedawno chłopcy prowadzeni przez trenera Wojciecha Halca w kilka dni rozgromili druż…
więcej informacji
plakat
Data publikacji:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt pt. „MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramac…
więcej informacji
Pomorze zachodnie
Data publikacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp.z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina realizuj…
więcej informacji