Data publikacji

Przetarg na działkę z garażem

Strzałka wskazuje lokalizację działki z blaszanym garażem

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju wystawia na sprzedaż w drodze ustnej licytacji nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym, położoną w Połczynie-Zdroju przy ulicy Szczecineckiej. Cena wywoławcza – 40.100,00 zł.

Nieruchomość opisano działką nr 120/17, która ma powierzchnię 0,0436 ha. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym to teren zabudowy usługowej „22U”. 
Wadium w wysokości 4 tys. zł. należy wnieść najpóźniej do 20 maja 2021r. (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju PKO BP SA Oddział I w Połczynie Zdroju nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.
Przetarg odbędzie się  dniu 24 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, pokój nr 206, tel. (0-94) 36-66-126.

Najczęściej czytane

Kamienica inwestycyjna - Rynkowa 8
Data publikacji:
Pandemia kiedyś się skończy, kuracjusze i turyści wrócą, a inwestorzy zrobią dobry interes w Połczynie-Zdroju. Ważne jednak, aby kluczowe decyzje o lokowaniu gotówki podjęli już dziś. Za kilkanaście d…
więcej informacji
Wizyta w Brusach
Data publikacji:
Przedstawiciele Gminy oraz Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej ds. oświaty, kultury i sportu w dniu 5 maja 2021r. wizytowali stadiony w Gminie Stężyca i Mieście Brusy. W Brusach przyjął nas Zastępca…
więcej informacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Data publikacji:
Związek Miast i Gmin poszukuje pracownika na stanowisko ds inwestycyjnych Więcej danych na: BIP.  
więcej informacji