Data publikacji
Mieszkańcy

Terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych.

plakat- rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2023/2024

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2023 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 422/2023 Burmistrza Połczyna-Zdroju w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Połczyn-Zdrój jest organem prowadzącym.
Treść ww. dokumentu znajdziecie Państwo na BIP Urzędu Miejskiego w Połczynie- Zdroju -https://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/  , w zakładce:  Rejestry, ewidencje i wykazy -> Zarządzenia -> 2023.
W Zarządzeniu Nr 386/2022  Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połczyn-Zdrój. Załącznikami do tego dokumentu są:
-  Załącznik nr  1 - wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola – kierowany do dyrektora przedszkola samorządowego lub dyrektora szkoły podstawowej , w które znajduje się oddział przedszkolny:
- Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – kierowany do dyrektora szkoły podstawowej.  
Treść tego  dokumentu znajdziecie Państwo również na BIP Urzędu Miejskiego w Połczynie- Zdroju -https://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/  , w zakładce:  Rejestry, ewidencje i wykazy -> Zarządzenia -> 2022.

Ponadto zasady rekrutacji reguluje również Uchwała Nr LVIII/632/2022 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Połczyn-Zdrój jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Dokument ten jest dostępny na BIP Urzędu Miejskiego w Połczynie- Zdroju -https://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/  , w zakładce:  Rejestry, ewidencje i wykazy -> Rejestr uchwał Rady Miejskiej ->  Rok 2022.

    Wszelkich informacji na temat przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego lub publicznej szkoły podstawowej udzielać będą również upoważnieni pracownicy wymienionych placówek oświatowych.

plakat- rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2023/2024

 

Najczęściej czytane

Boisko Orlik w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Instytut Sportu ogłosił wyniki rekrutacji do programu Lokalny Animator Sportu na 2023 rok. Połczyn-Zdrój jest jedną z dwóch gmin powiatu świdwińskiego, które otrzymały dofinansowanie do zajęć na Orlik…
więcej informacji
Spotkanie w Ratuszu Pana Dobryjanowicza z Burmistrzem Sebastianem Witkiem
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
W tym rok minie 20 lat od momentu powstania zalewu przeciwpowodziowego w Połczynie-Zdroju. Podczas gdy w Europie wiele mówi się o potrzebie retencjonowania wody, na pomysł utworzenia zalewu wpadł i sz…
więcej informacji
Widok Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Gmina Połczyn-Zdrój wybrała podmioty, które uzyskały dotację w wyniku otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku  publicznego, dotyczących realizacji zadań z zakresu upows…
więcej informacji