Data publikacji

W Połczynie-Zdroju powstanie placówka wsparcia dziennego

Remontowany jest nie tylko budynek CK ale i okoliczne drogi oraz sieci podziemne fot. Marcin Catewicz

Wczoraj (06.04.2021 r.) w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju dokonano komisyjnego otwarcia ofert na wykonanie kolejnych robót budowlanych w modernizowanym obecnie budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego. Powstanie tam Placówka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „W rodzinie siła!”.

Projekt obejmuje utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i będzie realizowany przez Gminę  Połczyn-Zdrój, wspólnie z czterema innymi podmiotami z terenu  województwa zachodniopomorskiego na podstawie partnerstwa z wnioskodawcą tj. Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Po uruchomieniu planowanym w połowie roku, PWD działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Placówka prowadzona będzie w formie mieszanej - opiekuńczej z elementami specjalistycznej. Uczęszczać będą mogły tam dzieci i młodzież  w wieku 6-18 lat z rodzin zakwalifikowanych  do projektu wg kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz  pozostałe chętne z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój. Projekt obejmuje wsparcie dla 20 rodzin, 26 rodziców  i 30 dzieci z tych rodzin.

Do postępowania zgłosiło się dwóch wykonawców: Bud-Max Sp. zo.o.Sp. J. z ofertą opiewająca na 246.852,37 zł brutto oraz P.P.U.H. POL-MAR Marek Niedźwiedzki, z ofertą 380.000 ł brutto.Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Przypomnijmy także, że nie tylko obiekt Centrum Kultury jest remontowany. Trwa przebudowa całej okolicy –m.in. fragmentów ulic Chopina i Wojska Polskiego. Będzie tam nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów na posesje i chodniki z kostki brukowej oraz miejsca postojowych. Zbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Roboty budowlane polegać będą na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i sieć kanalizacji deszczowej. W Pobliżu powstanie także szalet publiczny. Duża inwestycją jest także modernizacja Placu 1000-lecia Państwa Polskiego, znajdującego się również przy ul. W. Polskiego.

 

Najczęściej czytane

Powiat świdwiński
Data publikacji:
W ramach projektu, „Pasja – PRZYRODA” dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie,  Powiat Świdwiński, przy współpracy z Nadleśnictwem Połczyn i Nadleśnictwem Świdwin, wyda album poświęcony naturalnym zas…
więcej informacji
Listy z odpisami pod petycją w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej
Data publikacji:
Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek nadał w czwartek po południu (15.04.2021 r.) do Kancelarii Sejmu petycję w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej dla mieszkańców. W przypadku powodzenia, ta…
więcej informacji
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
W związku z podpisaniem porozumienia przez Gminę Połczyn – Zdrój z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od 19…
więcej informacji