Data publikacji

Wielkie zmiany w połczyńskiej „Jedynce”

Pracownia językowa

#POŁCZYNPLACBUDOWY W okresie zdalnego nauczania i w czasie wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie – Zdroju wykonano wiele prac remontowych. 
W budynku głównym zostały wyremontowane trzy klasopracownie oraz gabinet pedagoga. Wygląd zmienił również korytarz na parterze budynku głównego. Założono jasną wykładzinę, pomalowano ściany oraz na poziomie lamperii położono tynk mozaikowy. W pawilonie, gdzie uczą się młodsze dzieci, wymieniono wykładzinę w jednej pracowni i pomalowano klasę. Wykonano prace konserwatorsko – porządkowe w postaci remontu ściany zewnętrznej kuchni. Planuje się wymianę drzwi do stołówki szkolnej oraz renowację zabytkowych drzwi wejściowych od strony boiska. Dużym przedsięwzięciem był remont nawierzchni boiska szkolnego na kwotę bliską 300 tys. zł.
Podczas tych prac rozebrano zniszczoną nawierzchnię, położono chodniki z kostki betonowej, ustawiono obrzeża i krawężniki, następnie dowieziono urodzajną ziemię, na której uczniowie w ramach ogłoszonego konkursu posadzili rośliny. Obecnie trwają prace przy tworzeniu muralu na jednej ze ścian łącznika z budynkiem głównym szkoły. Wykonawcą projektu jest Dawid Stegienka, natomiast środki na wykonanie projektu pochodzą z bonu podarunkowego z okazji jubileuszu 75 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1 zasponsorowanego przez  Burmistrza Połczyna – Zdroju Sebastiana Witka.

Najczęściej czytane

Próbny alarm
Data publikacji:
Brawo przedszkolacy i personel z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie – Zdroju próbna akcja ewakuacji, która odbyła się 22 października 2021 r. przebiegła pomyślnie. Uczestniczy…
więcej informacji
Konkurs KRUS
Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zachęca rolników do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „…
więcej informacji
Chodnik w Buślarach - fragment
Data publikacji:
#POŁCZYNPLACBUDOWY W Buślarach Gmina Połczyn-Zdrój niedawno zakończyła drugi etap remontu chodnika. Poprawił się komfort funkcjonowania mieszkańców w przestrzeni publicznej.   Pierwszy etap remontu re…
więcej informacji