Data publikacji

Zamkowy dach do remontu. Gmina złożyła wniosek o wsparcie

Widok ogólny na połczyński Zamek

W ubiegłym roku Gmina Połczyn-Zdrój pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dotację na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą więźby dachowej w budynku Zamku w Połczynie-Zdroju. 30 marca 2021 r. gmina wykonała drugi krok i złożyła kolejny wniosek – tym razem już na realizację tego projektu. Czekamy na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

Jakiś czas temu w obiekcie stwierdzono poważne uszkodzenia więźby dachowej. W budynku tego typu droga do naprawy nie jest prosta i zaczynała się od konsultacji z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z wydanymi zaleceniami, opracowana została inwentaryzacja więźby dachowej, ekspertyza techniczna dotycząca jej stanu technicznego, a następnie opracowano projekt budowlany remontu, z uwzględnieniem zachowania w maksymalnym stopniu substancji zabytkowej obiektu.

Opracowana dokumentacja projektowa została skonsultowana z Konserwatorem, a następnie w października 2020 r. wydane zostało pozwolenie na prace konserwatorskie. Ostatnim etapem było uzyskanie pod koniec listopada ub. roku pozwolenia na budowę.

Pierwsza wzmianka o historii zamku w Połczynie-Zdroju sięga aż XIII wieku, kiedy to książę Bogusław IV rozpoczął jego budowę. Był on wielokrotnie przebudowywany. Obecny obiekt powstał na początku XV wieku, należał wówczas do rodzimego rodu szlacheckiego Manteufflów. Pierwotna warownia reprezentowała typ wieży mieszkalnej. W XVI wieku wzniesiono kolejny budynek zamkowy w części północno-wschodniej. W latach 1770-1772 nastąpiła rozbudowa zamku, która nadała mu styl baroku klasycyzującego (charakterystyczne dla siedzib szlachty pomorskiej). W pierwszej połowie XIX wieku zamek został częściowo zmodernizowany, w kolejnych latach zamek stanowił już własność miejską – ówcześnie zmieściła się tutaj poczta i mieszkania lokatorskie. Po 1945 r. Pałac (zamek) sprawował funkcje mieszkalne; w latach 1976-1982 przeprowadzony został remont z adaptacją na potrzeby Biblioteki Miejskiej. 
Mimo pewnych niedoskonałości remontowych zamek stanowi przykład bogatej historii miasta i jego regionu. W jego murach pozostały czytelne fazy budowlane od średniowiecza. Obecnie budynek zamku w Połczynie-Zdroju pełni wiele funkcji. Na parterze znajduje się oddział dla dzieci i młodzieży (wypożyczalnia i czytelnia), natomiast na piętrze zlokalizowano oddział dla dorosłych (wypożyczalnia, czytelnia i czytelnia internetowa). W połczyńskim zamku prezentowane są liczne wystawy plastyczne i inne. Na jego terenie odbywają się zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne a także wokalne. W murach zamku swoją siedzibą ma także Polski Związek Emerytów i Rencistów.

Wartość zadania ogółem oszacowano na 39.969,27 zł, zaś wnioskowana kwota dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego to 19.000 zł.

Po ukończeniu prac konserwatorskich budynek zamku będzie w dalszym ciągu pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej. Wymiana uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z zabytku i przyczyni się do zachowania obiektu dla dalszych pokoleń.

Najczęściej czytane

Powiat świdwiński
Data publikacji:
W ramach projektu, „Pasja – PRZYRODA” dofinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie,  Powiat Świdwiński, przy współpracy z Nadleśnictwem Połczyn i Nadleśnictwem Świdwin, wyda album poświęcony naturalnym zas…
więcej informacji
Listy z odpisami pod petycją w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej
Data publikacji:
Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek nadał w czwartek po południu (15.04.2021 r.) do Kancelarii Sejmu petycję w sprawie zniesienia opłaty uzdrowiskowej dla mieszkańców. W przypadku powodzenia, ta…
więcej informacji
Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Data publikacji:
W związku z podpisaniem porozumienia przez Gminę Połczyn – Zdrój z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od 19…
więcej informacji