Data publikacji
Mieszkańcy

Ze wsparciem dla pozarządowych

Widok Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn-Zdrój wybrała podmioty, które uzyskały dotację w wyniku otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku  publicznego, dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert konkursowych oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek ogłasza wyniki konkursu na wspieranie zadań publicznych gminy. I tak:
 
Dotację na realizację zadania nr 1 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój w 2023 roku, otrzymują: Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe „MECZ” – 15.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CAISSA” - 8.000 zł, Klub Sportowy „POGOŃ” Połczyn–Zdrój – 160.000 zł, Klub Walki „WASHI” – 15.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „REDŁOVIA” – 45.000 zł, Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Połczyn-Zdrój – 5.000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polski w Połczynie–Zdroju - 11.000 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO” - 73.000 zł, Stowarzyszenie Rowerowy Połczyn - 5.000 zł, Klub Tenisa Stołowego „Perła Połczyn-Zdrój” – 11.000 zł, Ludowy Klub Sportowy Dziwogóra – 5.000 zł oraz Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego   „HUSARZ” - 5.000 zł

Dotację na realizację zadania nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Połczyn–Zdrój w 2023 roku otrzymuje Połczyńskie Szkolne Towarzystwo Sportowe – 22.000 zł.

Dotację na realizację zadania nr 3 - Promowanie Gminy Połczyn–Zdrój poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 roku, otrzymuje Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO” - 10.000 zł.

Gratulujemy!

Widok Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

 

Najczęściej czytane

UWAGA! MOŻLIWE PRZYMROZKI 27-28 MARCA 2023
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji
Miejsce programowania robota
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Nowoczesne urządzenia techniczne są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu. Ułatwiają naukę i pracę, pomagają w sporcie, dostarczają rozrywki. Dlatego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mick…
więcej informacji