Data publikacji

Zmiany w dodatkach do opału

MGOPS W POŁCZYNIE-ZDROJU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje, iż w wyniku niedawnych zmian przepisów dotyczących dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych (inne rodzaje opału) zmieniła się sytuacja osób, które nie zgłosiły głównego źródła ciepła dla swojego gospodarstwa domowego przed 11 sierpnia tego roku i z tego powodu otrzymały decyzję odmowną lub zrezygnowały ze złożenia wniosku. W takim przypadku najpóźniej do 30 listopada br. należy złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, zaś w trakcie postępowania użytkowanie zaznaczonego we wniosku źródła ciepła potwierdzone zostanie podczas wizyty pracownika socjalnego.

Zmiana ta nie dotyczy osób, które ubiegając się o dodatek węglowy w zgłoszeniu  dokonanym przed 11 sierpnia br. zadeklarowały używanie jako opału drewna, zaś po tej dacie dopisały węgiel i paliwa węglopochodne.
    W pewnych przypadkach możliwe jest obecnie ubieganie się o dodatki na opał, jeśli pod jednym adresem w oddzielnych budynkach lub lokalach zamieszkują osobne gospodarstwa domowe i jedno z nich nie skorzystało dotychczas z dodatku. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, gdy wszczęto procedurę nadania odrębnego adresu, która jednak nie ma szans zakończyć się przed dniem 30 listopada. Do wniosku składanego w takich okolicznościach należy dołączyć dokument, który potwierdzi trwanie procedury wydzielanie adresu oraz fakt, iż nie może się ona zakończyć do końca bieżącego miesiąca. W tym przypadku zarówno odrębność zajmowanych lokali, jak i użytkowane źródło ciepła potwierdzane będą w drodze wywiadu środowiskowego.
    Przypominamy, że ustawowy termin składania wniosków na te dodatki upływa 30 listopada br., zaś wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania. Dokumenty można składać zarówno w wersji papierowej (w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju albo korespondencyjnie) lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel).
    Jednocześnie informujemy, iż nadal oczekujemy na środki z budżetu centralnego, aby dokonać wypłaty dodatków węglowych tym osobom, których sprawy są już rozpatrzone. Problem ten dotyczy gmin w całym kraju. Świadczenia zostaną naliczone i przekazane niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

 

Najczęściej czytane

Mikołaj na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju!
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
Niezawodnie, 6 grudnia o godzinie 10:00 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju pojawił się Mikołaj, aby z Burmistrzem Sebastianem Witkiem w ten jakże radosny dzień przywitać dzieci z gminnych szkół oraz…
więcej informacji
Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej''-plakat
Data publikacji:
  • Kultura
Gmina Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zapraszają do udziału w Ogólnopolskim konkursie na projekt rzeźby ,,Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej’. Celem konkursu jest promowanie marki m…
więcej informacji
Marka Szwajcaria Połczyńska na Uniwersytecie Szczecińskim - Burmistrz i Sekretarz w trakcie prelekcji
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
#SzwajcariaPołczyńska Jak robimy markę mikroregionu Szwajcaria Połczyńska i dlaczego nie jest to proste – opowiedzieli podczas prelekcji na największej uczelni na Pomorzu Zachodnim Burmistrz Połczyna-…
więcej informacji