Rozstrzygnięcie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej