Relacja z otwarcia przedszkola w szkole w Toporzyku - 27. 01.2023 r.