Projekt „Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju”

logotypy Funduszy Norweskich oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

Projekt pt. „Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość” Fundusz Małych Grantów 1 – Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i środków krajowych

Projekt zakłada utworzenie Centrum dla Rodziny w Połczynie-Zdroju, które funkcjonować będzie w modelu sieciowym. Będzie to platforma współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania przemocy funkcjonującymi na terenie gminy Połczyn-Zdrój m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Placówka Wsparcia Dziennego,  MGOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju prowadzący Ośrodek Wsparcia Rodziny oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o Narkomanii i Narkotykach, Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju, Połczyńskie Innowacje Kulturalne, placówki oświatowe oraz Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Wszystkie działania realizowane w ramach Centrum dla Rodziny będą bezpłatne. Część planowanych działań będzie miała charakter otwarty tj. skierowany do wszystkich mieszkańców, część międzyinstytucjonalny a część indywidualny.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Połczyn-Zdrój poprzez rozwój i wzmocnienie współpracy różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy oraz realizację działań wczesnej profilaktyki.
Zakładane rezultaty projektu to: wypracowanie w Gminie Połczyn-Zdrój kompleksowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który świadczony będzie przez różne instytucje i organizacje i dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
Projekt zakłada współpracę partnerów z sektora pozarządowego tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju oraz Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne’’.

 

Zarządzenie NR 426/2023 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
PONIEDZIAŁKI 10:30
WTORKI 18:30
CENTRUM KULTURY, WOJSKA POLSKIEGO 54

plakat

ZAJĘCIA TANECZNE DLA RODZIN (DOROSŁY+ DZIECKO)

PIĄTEK 16.00

CENTRUM KULTURY, WOJSKA POLSKIEGO 54

ZAPISY TEL.: 518 812 795

PLAKAT

 

PLAKAT

PLAKAT

Pragniemy gorąco zaprosić do udziału w cyklu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu "Poznaję Szwajcarię Połczyńską" mającego na celu przybliżenie mieszkańcom walorów przyrodniczych i historycznych wyjątkowej w skali całego kraju polodowcowej krainy zwanej Szwajcarią Połczyńską.
W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zrealizujemy: cztery rajdy krajoznawcze połączone są z warsztatami fotografii plenerowej w następujących terminach i lokalizacjach:
16.09. - Rajd I "Poznaję Szwajcarię Połczyńską" Popielewo - Czarnkowie
23.09. - Rajd II "Poznaję Szwajcarię Połczyńską" Czarnkowie - Dolina 5 Jezior
07.10. - Rajd III "Poznaję Szwajcarię Połczyńską" Połczyn-Zdrój - Jezioro Kłokowskie
14.10. - Rajd IV "Poznaję Szwajcarię Połczyńską" Połczyn-Zdrój - Kołacza
Ponadto zorganizujemy w dniu 20 września 2023 r. festyn dla szkół w nowo powstałej Geo-świetlicy w Popielewie, a także wernisaż wystawy historycznych zdjęć Szwajcarii Połczyńskiej w stodole siedliska 'Lecą Żurawie' w dniu 23 września 2023 roku.
Z projektem połączony będzie konkurs fotograficzny i filmowy związany tematycznie nawiązujący do walorów przyrodniczych Szwajcarii Połczyńskiej.
Podsumowanie całego projektu nastąpi w dniu 28 października podczas specjalnego spotkania, w trakcie którego zaprezentujemy fotografie i filmy powstałe w trakcie rajdów, wręczymy nagrody dla osób wyróżnionych, a także dla tych osób, które wezmą udział we wszystkich czterech odsłonach planowanych pieszych wypraw. 
Biuro organizacyjne rajdów działa przy kinie Goplana, w punkcie Informacji Turystycznej, ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój w godzinach od 10:00 - 18:00 (wt.-sb.), numer tel. 94 712 84 57.
Partnerami akcji są: Gmina Połczyn-Zdrój, Nadleśnictwo Połczyn-Zdrój, Stowarzyszenie PIK, Granty Norweskie.
Udział w wyprawie jest bezpłatny. Zapisy za pośrednictwem formularza on-line: https://forms.gle/H4pVN7CYq9cCgCy99 Zapewniamy transport i poczęstunek podczas podsumowujących poszczególny rajd ogniskach. 

PLAKAT