Data publikacji

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

Ciepłe mieszkanie

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Połczyn – Zdrój zamierza złożyć wniosek o dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Gminy Połczyn - Zdrój.

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba fizyczna będąca najemcą lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn – Zdrój.

Do jakich przedsięwzięć można uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

•    Zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
•    Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

•    Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
•    Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego ( zawiera również demontaż);
•    Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
•    Dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Jaka jest wysokość dotacji, jaką można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

•    Podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
•    Podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
•    Najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Dla prawidłowego przygotowania wniosku niezbędne jest oszacowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców w tym zakresie.

W programie „Ciepłe Mieszkanie” właściciele lokali zainteresowani skorzystaniem z tej formy dofinansowania składają do Urzędu Miejskiego w Połczynie - Zdroju wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach  programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Prosimy o składanie do 02.09.2022r. wstępnych deklaracji udziału w projekcie w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju  przy Placu Wolności 3-4, bądź w formie skanu na adres: k [dot] staszkow-rotuskaatpolczyn-zdroj [dot] pl

Złożenie deklaracji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Wstępna deklaracja – do pobrania (format pdf)

Wstępna deklaracja – do pobrania (format docx)

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:  Ciepłe mieszkanie – Program Czyste Powietrze

Najczęściej czytane

świeto
Data publikacji:
więcej informacji
‼️ UWAGA SUSZA ‼️
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
W związku z wysokim stopniem zagrożenia pożarowego naszych lasów, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zakaz rozpalania ognisk przy obiektach turystycznych. W lasach zgodnie z ustawą nie wolno rozpalać ognisk…
więcej informacji
ostrzezenie meteorologiczne
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji