Data publikacji

Wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

Wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

Loga

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020   istnieje możliwość pozyskania przez Gminę Połczyn-Zdrój dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego
 
dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  (dotyczy również osób pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia będących uczniami szkół zawodowych i średnich , nie dotyczy uczniów szkół policealnych i  studentów)  z rodzin pegeerowskich zamieszkałych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

Warunkiem  uzyskania wsparcia (otrzymania do użytkowania  sprzętu komputerowego - komputer, laptop,tablet,  dostęp do internetu )  jest fakt, iż członek rodziny dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
Za członka rodziny uważa się rodziców, dziadków lub pradziadków, bądź opiekunów prawnych.

Osoby uprawnione ( rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń)   prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
1. Wniosek
2. Załącznik 8  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
3. Załącznik 9 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Termin składania dokumentów:

20.10.2021 r. do godz. 14:15 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

Więcej informacji na Portalu GOV.PL 

Złożenie wymaganych dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia, jest jedynie wstępną weryfikacją do dalszej procedury grantowej przeprowadzanej przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA.
 

Najczęściej czytane

Próbny alarm
Data publikacji:
Brawo przedszkolacy i personel z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie – Zdroju próbna akcja ewakuacji, która odbyła się 22 października 2021 r. przebiegła pomyślnie. Uczestniczy…
więcej informacji
Konkurs KRUS
Data publikacji:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie zachęca rolników do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „…
więcej informacji
Chodnik w Buślarach - fragment
Data publikacji:
#POŁCZYNPLACBUDOWY W Buślarach Gmina Połczyn-Zdrój niedawno zakończyła drugi etap remontu chodnika. Poprawił się komfort funkcjonowania mieszkańców w przestrzeni publicznej.   Pierwszy etap remontu re…
więcej informacji