Szlaki turystyczne

Okolice Połczyna-Zdroju należą do najpiękniejszych terenów w naszym kraju – w folderach reklamowych różnych regionów nie brakuje podobnych zapewnień, dlatego o prawdziwości tego stwierdzenia niech zaświadczą fakty i liczby.

Blisko połowa gminy Połczyn-Zdrój leży na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego lub w jego otulinie, ponadto około 2/3 powierzchni gminy jest wpisane do programu Natura 2000. Są to: Obszar Siedliskowy „Dorzecze Parsęty” i Obszar Ptasi „Ostoja Drawska”. Przez gminę przepływa 7 rzek, a trzy z nich biorą tu swoje źródła. Na terenie gminy znajdują się jeden ścisły rezerwat przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, 8 zespołów przyrodniczo- krajobrazowych, 51 pomników przyrody, a 75 występujących tu gatunków roślin i zwierząt znajduje się pod ochroną.

O walorach przyrodniczych i krajobrazowych najlepiej przekonać się wędrując pieszymi szlakami turystycznymi, bądź przemierzając okolicę na rowerze. Przez teren gminy przebiega gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych, ale z myślą o rowerzystach i piechurach przebywających w Połczynie-Zdroju polecamy trzy z nich. Są to szlaki, które stanowią pętlę z początkiem i końcem w Połczynie Zdroju, przez co są idealną propozycją na całodniową wycieczkę.

 

Szlak „Zwiniętych Torów”

Prawdziwą gratką dla cyklistów odwiedzających Połczyn-Zdrój jest ścieżka rowerowa do Złocieńca.Trasa długości około 27 km wiedzie dawnym nasypem kolejowym, z którego zdjęto tory, położono asfalt i udostępniono wyłącznie rowerzystom. Ścieżka rozpoczyna się przy ul. Koszalińskiej (droga wylotowa w kierunku Białogardu i Koszalina), ale z centrum miasta można do niej dojechać również ulicami: Chrobrego oraz Sobieskiego przez angielską część Parku Zdrojowego (mijając zalew, sanatorium Borkowo, źródełko, zabudowania osady Międzyborze i siedzibę Leśnictwa Ogrodno). Ścieżka prowadzi przez najbardziej malownicze tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego, a ze względu na położenie na nasypie kolejowym nie ma tu stromych podjazdów.Jest to więc idealna trasa dla rowerzystów o słabszej kondycji lub/i zaawansowanych wiekowo,chcących nasycić oko pięknymi widokami. Oprócz pejzaży na trasie, na uwagę zasługuje miejscowość Toporzyk, w której bardzo ładnie prezentuje się bryła neogotyckiego kościoła z XIX wieku, warto odwiedzić również działające tam gospodarstwa agroturystyczne „Dom nad rozlewiskiem” i „Dolina Trzech Stawów”.

Szlak rowerowy „Pradolina Dębnicy”- niebieski

Jest to pętla rozpoczynająca się kończąca w tym samym miejscu o długości ok. 21 km czego ok. 13 km prowadzi po drogach utwardzonych. Szlak wiedzie przez północno-wschodnią część gminy Połczyn-Zdrój, jest stosunkowo łatwy i nawet rowerzyści o słabszej kondycji powinni poradzić sobie z pokonaniem tej trasy w czasie nie dłuższym niż 2-3 godziny.
Szlak rozpoczyna się przy wejściu do Parku Zdrojowego przez miasto prowadzi ulicami: Zdrojową, Szpitalną, Zamkową, Mickiewicza, Koszalińską, Słoneczną, Kolejową, Traugutta. Tuż za granicami miasta trasa wiedzie przez miejscowość Łężek, gdzie kończy się droga asfaltowa. Następny odcinek o długości ok. 1,5 km (do miejscowości Buślarki) prowadzi drogą piaszczystą, na której może wystąpić konieczność prowadzenia roweru na krótkich odcinkach. Tuż za Buślarkami szlak prowadzi przez stary, drewniany mostek na Dębnicy i 200 metrów dalej dociera do drogi asfaltowej Połczyn-Tychowo. Następnie szlak łagodnie spina się na wzniesienie Skowrończych Gór, aby za chwilę zjechać nad Jezioro Kołackie. Brzeg zbiornika jest jednym z najładniejszych miejsc na szlaku, dlatego warto tu zaplanować postój. Warto zwrócić uwagę na dużych rozmiarów kopce ziemne znajdujące się po zachodniej stronie jeziora. Są to kurhany z okresu wczesnego średniowiecza.

Dalej szlak prowadzi do wsi Kołacz, skąd drogami asfaltowymi przez Ogartowo i Ogartówko wraca do Połczyna Zdroju.

 

Szlak pieszy „Wokół Połczyna-Zdroju”- żółty

Szlak ten ma długość około 15 km, z czego niewiele ponad 10 km to drogi utwardzone. Jako pętla wiodąca przez najbliższe okolice miasta, szlak stanowi idealną propozycję spacerowo-wycieczkową, dla kuracjuszy i turystów, którzy po zapoznaniu się urokami parku pragną zażyć jeszcze więcej ruchu na świeżym powietrzu.

Z końcem 2013 roku Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zrealizował projekt, w ramach którego przy szlaku ustawionych zostało 10 ławek i tablic o tematyce edukacyjno-przyrodniczej, odbudowana została kładka nad jednym z niewielkich cieków wodnych, odnowiono oznakowanie łącznie z ustawieniem dodatkowych kierunkowskazów. Jednak najważniejsza zmiana, to istotna korekta przebiegu szlaku. Stało się tak, ponieważ od momentu pierwotnego wytyczenia trasy kilkadziesiąt lat temu, dokonało się sporo zmian w przestrzeni. Np. młyn wodny przy ul. Kołobrzeskiej przestał być atrakcją turystyczną, a pojawiła się ścieżka rowerowa, czy zalew w angielskiej części parku. Pozostałe korekty wyniknęły z przekonania o potrzebie wyprowadzenia szlaku z centrum na peryferie miasta. Przedstawiony poniżej opis odnosi się do nowego przebiegu trasy.

Szlak rozpoczyna się na ul. Zdrojowej przy wejściu do parku (a nie jak wcześniej na pl. Tysiąclecia), prowadzi aleją przy sanatorium „Irena”, powyżej amfiteatru skręca w prawo w kierunku angielskiej części parku, gdzie skręca w lewo na groblę i wzdłuż koryta Wogry prowadzi aż do samej zapory spiętrzającej wody zalewu. Dalej szlak prowadzi w kierunku pensjonatu „Natura Park”, gdzie skręca w prawo w ul. Sobieskiego, następnie w lewo w wąską ścieżkę, która wspina się krawędzią wąwozu, mija sosnę Jeffreya i dociera do drogi asfaltowej z Połczyna-Zdroju w kierunku Bierzwnicy. Po drugiej stronie jezdni szlak skręca w lewo w i drogą gruntową wśród pól uprawnych prowadzi do ul. Chrobrego, tu skręca w lewo ( a nie jak niegdyś w prawo), aby po kilku minutach marszu dotrzeć skręcić w prawo w ścieżkę rowerową na dawnym nasypie kolejowym. Ścieżką szlak prowadzi do ul. Koszalińskiej, skręca w lewo i po około 150 m. marszu poboczem, w prawo w drogę gruntową. Następnie wzdłuż ogrodzenia gospodarstwa, przez nieczynną linię kolejową dochociera do nowej kładki na niewielkim strumieniu, po przejściu której skręca w prawo prowadzi w dół do ul. Młyńskiej. Tu skręca w lewo a następnie po skosie w prawo w drogę wiodącą między polami w stronę widocznego na horyzoncie lasu. W tym miejscu roztacza się najpiękniejsza na całym szlaku panorama widokowa. Po dotarciu do lasu szlak skręca najpierw w lewo potem w prawo i dociera do piaszczystej drogi, na której skręca w lewo w kierunku zabudowań miejscowości Łężek. Po przekroczeniu granicy miasta szlak prowadzi ul. Traugutta przez most i spiętrzenie na Wogrze, następnie wspina się pod górę aby przed pierwszymi zabudowaniami skręcić w lewo w kierunku ul. Polnej. Tu skręca w drogę gruntową i wzdłuż starych sadów dociera do nieczynnej linii kolejowej, przecina ul. Szczecinecką i po kilku zakrętach dociera do ogródków działkowych. Wzdłuż ogrodzenia trasach wiedzie do ul. Strażackiej, skręca w prawo w Warszawską. Na rondzie szlak skręca w ul. Zdrojową i dociera do miejsca startu przy wejściu do parku.

 

Ścieżka edukacyjna „Dbając o figurę poznaję naturę”

Jedna z najmłodszych atrakcji turystycznych gminy Połczyn-Zdrój to ścieżka edukacyjna nosząca nazwę „Dbając o figurę poznaję naturę” oddana do użytku w lipcu 2013 roku. Stworzony przez Nadleśnictwo Połczyn szlak stanowi oryginalne połączenie klasycznych ścieżek edukacyjnych wyposażonych w tablice informacyjne, ławostoły, wiaty itp. z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Na trasie ścieżki znajdują się dwa place z tzw. siłowniami zewnętrznymi i kilkanaście tablic edukacyjnych.

Trasa rozpoczyna się przy schronisku  „Tadeuszówka” (obok sanatorium „ Borkowo”) i tam też znajduje się pierwszy placyk z urządzeniami do ćwiczeń, dalej prowadzi przez Wilcze Jary, przecina drogę wojewódzką 173, mija Grodzisko, przecina drogę wojewódzką 163, gdzie znajduje się kolejna minisiłownia i kończy się przy drodze asfaltowej z Połczyna-Zdroju do Ogrodna.

Trasa prowadzi przez najpiękniejsze fragmenty lasów bukowych oraz mieszanych poprzecinanych głębokimi wąwozami erozyjnymi i na całej długości jest bardzo dobrze oznakowana. Jedynym mankamentem liczącego 6,5 km długości szlaku jest brak początkowej tablicy z opisem samej ścieżki i mapą obrazującą jej przebieg. Niektórzy turyści sądzą, że jest to pętla kończąca się w miejscu startu, dlatego wybierając się na wycieczkę tym szlakiem należy nastawić się na przebycie go w obie strony (łącznie 13 km) lub powrót do miasta drogą asfaltową przez Ogartówko (łącznie ok. 10 km).

 

Szlak rowerowy „Szwajcaria Połczyńska”- czerwony

Szlak rowerowy „Szwajcaria połczyńska” ma długość 34,1 km z czego 15 km to drogi utwardzone. Szlak przemierza najpiękniejsze miejsca na południe od Połczyna-Zdroju, ale jest on stosunkowo trudny. Na trasie na rowerzystów czekają liczne podjazdy i zjazdy, a nawierzchnia dróg gruntowych na kilku krótkich odcinkach mocno utrudnia jazdę. Mimo to rowerzyści o przeciętnej kondycji nie powinni rezygnować z wycieczki zwłaszcza, że pejzaże Szwajcarii Połczyńskiej z pewnością wynagrodzą poniesiony wysiłek.

Szlak stanowi pętlę rozpoczynającą się na ul. Zdrojowej przy wejściu do Parku Zdrojowego i można go przemierzyć rozpoczynając jazdę w dowolną stronę (autor niniejszego opracowania sugeruje wybór kierunku zgodnego z poniższym opisem).

Z ulicy Zdrojowej jedziemy w kierunku ronda, kierujemy się w prawo ulicą Warszawską, skręcamy w lewo w ul. Strażacką i trzymając się głównej drogi wzdłuż ogrodów działkowych jedziemy długim łagodnym podjazdem do wsi Ogartówko, gdzie asfalt na chwilę zastępują „kocie łby”. Jedziemy cały czas prosto, mijamy rozproszone zabudowania miejscowości Ogrodno, mijamy skręt w lewo, w nową drogę gdzie odbijają inne szlaki turystyczne i jedziemy jeszcze ok. 200 m. prosto. Dopiero tu skręcamy w lewo w drogę gruntową. Przed nami pierwszy wymagający odcinek, gdzie czeka kilka podjazdów. Po ich pokonaniu wjeżdżamy w las, który po krótkim odcinku zamienia się w starodrzew bukowy. Szlak kilkakrotnie skręca w leśne dukty, ale miejsca skrętów są dobrze oznakowane. Dojeżdżamy do drogi z płyt betonowych (tzw. „jumbówki”), tu skręcamy w prawo i przemierzamy ponad kilometrowy, przyjemny zjazd z górki. Dojeżdżamy do ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 163, która biegnie dnem Doliny Pięciu Jezior. Po przekroczeniu szosy po lewej stronie między drzewami widoczne będzie jezioro Głębokie z po prawej jezioro Długie. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na małą hydrotechniczną ciekawostkę. Oba jeziora łaczy płynąca wąskim strumykiem rzeka Drawa, ale po prawej stronie drogi jest niewidoczna, ponieważ płynie podziemnym kanałem z betonowych kształtek. Jest to instalacja wykonana prawdopodobnie jeszcze w okresie przedwojennym. Dalej szlak wspina się brukowaną drogą ku górnej krawędzi doliny i i prowadzi na otwartę przestrzeń pól i łąk, miedzy którymi rozproszone są zabudowania wsi Czarnkowie. Niektóre z nich są wykonane w konstrukcji szkieletowej, dlatego okolice te nazywa się czasem „krainą szachulcowych chat”. Szlak mija ceglany budynek świetlicy i dociera do drogi będącej w przeszłości głównym traktem łączącym Czaplinek z Połczynem, który w średniowieczu stanowił fragment Szlaku Solnego. Z tej drogi trasa skręca w lewo w kierunku Wolej Góry, następnie przez las do drogi asfaltowej, w którą skręca w prawo, mijając Jezioro Klokowskie i wieś Kłokowo. Dociera do drogi nr 173 Połczyn-Drawsko Pomorskie, prowadzi nią około 100 m. w lewo i zaraz w prawo w drogę gruntową, którą jakby okrąża wieżę radiowo-telewizyjną w Nowym Toporzyku (bardzo blisko stąd do rezerwatu „Torfowisko Toporzyk”, który znajduje się około 200 m. po lewej stronie od drogi). Kilkaset metrów dalej szlak dociera do skrzyżowania dróg polnych przy którym znajduje się przydrożny krzyż. Tutaj szlak skręca o 90 stopni w prawo w kierunku Plebanówki i Wilczych Jarów, jednak w ten odcinek drogi nieco wyboistą (koleiny) a w czasie deszczu błotnistą nawierzchnię. W tym miejscu można zrezygnować z trzymania się szlaku, pojechać prosto do ścieżki rowerowej i skręcając w prawo dojechać nią do samego Połczyna. Szlak po przebyciu trudnego odcinka również doprowadza do ścieżki, ale szybko odbija z niej w prawo do Międzyborza, a następnie przez angielską część parku zdrojowego dociera na miejsce startu.

 

POZOSTAŁE SZLAKI:

Oprócz opisanych wcześniej trzech szlaków stanowiących pętle (2 rowerowe i 1 pieszy)  przez okolice Połczyna-Zdroju biegną również odcinki szlaków tranzytowych oraz takie które zaczynają się na terenie miasta i wychodzą poza teren gminy.

  • Szlak pieszy niebieski:

Szlak nazywany również szlakiem „Szwajcarii Połczyńskiej” ma długość 59,6 km i prowadzi z Połczyna-Zdroju do Czaplinka. Na terenie gminy Połczyn-Zdrój znajduje się odcinek o długości 16,55 km z czego 11,15 km to drogi utwardzone. Start na pl. Tysiąclecia (przy PKS) i dalej: Ogartówko – Ogrodno – Zdroje – Nowe Koprzywno – Luboradza – Pachlino – Uradz – Czarne Wielkie – Sikory – Kołomąt – Czaplinek.

  • Szlak pieszy czarny:

Nazywany również „Szlakiem przyrodniczym DPK” ma długość 71,5 km i prowadzi z Połczyna-Zdroju do Lubieszewa (gm. Złocieniec). Na obszarze gminy Połczyn-Zdrój znajduje się odcinek o długości 18,65 km z czego 8,35 km to drogi utwardzone. Przebieg szlaku: Połczyn-Zdrój PKS – Borkowo – Wilcze Jary – Nowy Toporzyk – Kłokowo – Lipno – Czarnkowie – Śmidzięcino – Uraz – Warniłęg – Stare Worowo – Cieszyno – Złocieniec – Kolonia Kosobudy – Góra Lisica – Lubieszewo PKS

  • Szlak pieszy czerwony:

Zwany również „Szlakiem solnym” wiedzie z Kołobrzegu do Czaplinka, prowadząc trasą, którą podążali niegdyś kupcy przewożący nadmorską sól do Wielkopolski. Całkowita długość to 163 km z czego na terenie gminy Połczyn-Zdrój znajduje się odcinek 32,450 km. Szlak przekracza granice gminy w okolic w północnej części gminy, wzdłuż rzeki Dębnicy dociera do miasta a dalej prowadzi przez Wilcze Jary, Kłokowo, Lipno i Czrnkowie, za którym przechodzi na obszar gminy Czaplinek.

  • Szlak rowerowy „Greenway – naszyjnik północy”

Oznaczony kolorem zielonym, ma długość ok. 870 km i stanowi pętlę wiodącą przez całe Pomorze Środkowe. W gminie Połczyn-Zdrój znajduje się odcinek 31,55 km. Szlak na terenie gminy prowadzi ścieżką rowerową od strony Złocieńca, przez Międzyborze i Park Zdrojowy zahaczając o miasto.Pozostały odcinek na obszarze gminy jest identyczny z przebiegiem niebieskiego szlaku pieszego.

 

Szlak konny

Z zachodu na wschód Pojezierza Drawskiego prowadzi szlak konny o długości 186,4 km, który łączy Łobez z Białym Borem. Jest oznakowany pomarańczową kropką o średnicy 6 cm umieszczoną na białym prostokącie. Szlak podąża mało uczęszczanymi gruntowymi drogami i ścieżkami, w wyjątkowo malowniczym krajobrazie, mijając 25 jezior i przecinając 7 rzek: Starą Regę, Wogrę, Bliską Strugę, Dębnicę, Piławę, Płytnicę, Gwdę i Dołgą.

Przez gminę Połczyn-Zdrój przebiega fragment o długości około 32 km. Granicę gminy od strony południowo-zachodniej szlak przekracza w okolicy miejscowości Stare Resko i dalej prowadzi przez Skarbimierz, Zajączkowo, Widów, Jelonki, Ogrodno, Brzękowice i Kocury, za którymi przechodzi na teren gminy Barwice.
Szlak został wytyczany w taki sposób aby na trasie znalazło się jak najwięcej stadnin, ujeżdżalni i ośrodków jeździeckich. Na terenie gminy Połczyn-Zdrój jest to miejscowość Zajączkowo, gdzie od wielu lat działa gospodarstwo agroturystyczne i jednocześnie schronisko dla koni „Żabie Błota” oraz gospodarstwo agroturystyczne Jana Tarnowskiego.